Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana

Informācija atjaunota 13.12.2023

Dzīvesvietas deklarēšana ir obligāts pienākums: • Latvijas pilsoņiem; • Latvijas nepilsoņiem; • personām, kuras saņēmušas uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības Latvijā. Tā nodrošina iespēju īstenot savas tiesības un pienākumus. Noskaidro: • kā deklarēt vai norādīt dzīvesvietas adresi; • kurš deklarējies īpašumā; • kā anulēt citas personas dzīvesvietu; • citus ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus.