Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 23.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai) klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, kā arī izmantojot e-adresi, Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļai jāiesniedz: 1) Iesniegums ar lūgumu pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu; 2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatu apliecība, akts) vai īres tiesības apliecinošs dokuments (dzīvojamas telpas īres līgums) vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu (jāuzrāda oriģināls); 3) dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvieta (īres līgums, nomas līgums, apakšīres līgums, patapinājuma līgums, spēkā stājušais tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām, tiesas sprieduma labprātīgu vai piespiedu izpildi apliecinošs dokuments, vienošanos par mantas sadalīšanu un citi dokumenti, kas apliecina ka personai izbeidzās lietošanas tiesības) jāuzrāda oriģināls; 4) fiziska persona jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls); 5) pilnvarota persona- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un notariāli apliecināta pilnvara (oriģināls); 6) juridiska persona - pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments. Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus juridiskas personas pārstāvis jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls); Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem. 2. Pakalpojuma saņemšana Atbildi saņem pa pastu, e-pastā vai e-adresē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000077325
  Papildu informācija:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa, tālr. 65404328, 65404301

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00

  Otrdiena -
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -