Veselība darbavietā, obligātās veselības pārbaudes

Informācija atjaunota 26.04.2024

Zināt savas darba ņēmēja tiesības un pienākumus pret darbavietu un darba devēju, lai rūpētos par savu veselību darbavietā.

 • 1.
  Saņemt darbnespējas lapu

  Darbnespējas lapas atvēršana, pagarināšana un noslēgšana nodrošina iespēju saņemt slimības naudu vai slimības pabalstu: • slimības lapa A (ilgums līdz 10 dienām, izmaksā darbadevējs); • slimības lapa B (ilgums virs 10 dienām, iesniedzot iesniegumu VSAA). Ja slimošana ir ilgstoša, saņemt ārstējošā ārsta nosūtījumu uz VDEĀVK, kura lemj par slimības lapas pagarināšanu vai invaliditātes noteikšanu.

  Saistītie pakalpojumi:
 • 2.
  Reģistrēt nelaimes gadījumu darba vietā

  Oficiāli reģistrēt nelaimes gadījumu, ja tas noticis darbdienas laikā, pildot darba pienākumus, un par to ziņot VDI. Saņemt no darba devēja slimības naudu vai vienreizēju pabalstu.

 • 3.
  Saņemt atbalstu arodsaslimšanas gadījumā

  Saņemot ārstu komisijas lēmumu par arodslimību, iesniegt dokumentus un pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību, kuru izmaksā VSAA: • slimības pabalstu; • atlīdzību par darbspēju zaudējumu; • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu; • atlīdzību par papildus izdevumiem; • apbedīšanas pabalstu.

 • 4.
  Konsultēties darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos

  Ziņot par darba tiesību vai darba aizsardzības prasību pārkāpumiem darbavietā: • darba devējam (atbilde jāsniedz septiņu dienu laikā); • uzticības personai darba vietā; • VDI (iesniedzot visus dokumentus no sarakstes ar iepriekšminētajām personām). Ziņot VDI par novērotiem pārkāpumiem darbavietā vai citur, neatkarīgi no tā vai tiek informēts darba devējs.