Invaliditātes noteikšana un pabalsts

Informācija atjaunota 13.12.2023

Iesniegt iestādēm ar personas invaliditāti saistīto dokumentāciju. Invaliditāte ir: • ilgstošs vai nepārejošs funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi vai iekļaušanos sabiedrībā; • prognozējama - slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuri, nesaņemot nepieciešamos ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus, var būt iemesls invaliditātes noteikšanai.

 • 1.
  Noteikt invaliditāti

  Veikt invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, vispirms dodoties pie sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, pēc tam sūtot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai iesniegumu ar lūgumu ekspertīzes veikšanai.

 • 2.
  Apstrīdēt VDEĀVK lēmumu

  Iespējams apstrīdēt VDEĀVK lēmumu, ja persona nepiekrīt komisijas slēdzienam.

 • 3.
  Pieteikties atkārtotai invaliditātes apliecības saņemšanai

  Atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanu var izmantot tikai līdz esošās invaliditātes derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta, utt.

 • 4.
  Pagarināt iepriekš noteikto invaliditāti

  Ja invaliditāte noteikta uz termiņu (no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem) var veikt atkārtotu invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, kuras noteikšanas kārtība ir tāda pati, kā nosakot invaliditāti pirmo reizi.

 • 5.
  Pieteikties invaliditātes pensijai, pabalstam, atvieglojumiem, rehabilitācijai

  Izmantot tiesības un pieteikties: • invaliditātes pensijai; • pabalstam; • atvieglojumiem; • kompensācijai arodslimības gadījumā; • profesionālajai pilnveidei un sociālajai rehabilitācijai; • profesionālajai rehabilitācijai; • autovadītāju apmācības programmai; • auto pielāgošanas pakalpojumam.