Piekļūstamības paziņojums

Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk - noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls - https://latvija.gov.lv


Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.


Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.
  • Dažās portāla sadaļās un ievadformās navigācija tikai izmantojot klaviatūru nav iespējama.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.12.2023. Izvērtēšanu veica Valsts reģionālās attīstības aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas darbinieks.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.


Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Uzstādiet pārlūkprogrammā speciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram, Chrome Screen reader, Chrome High contrast u.c.

Portāla navigācijas galvenē ir iespējams izvēlēties vājredzīgo režīmu ar divām kontrastu opcijām.

Ja nepieciešams, ir pieejamslietotāju atbalsts (informatīvais tālrunis, iespēja pieteikt pieteikumu rakstiski).

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.


Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: portals@vraa.gov.lv

Zvaniet: +37167502757

Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.


Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļa.

E-pastā: portals@vraa.gov.lv

Tālrunis: +37167502757

Pārraugošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrija

E-pasts: pasts@varam.gov.lv


Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija


Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums atkārtoti tika sagatavots 22.12.2023.