Piekļūstamības paziņojums

  Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

  Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

  Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls - https://latvija.lv 


  Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.


  Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

  Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.


  Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.  
  • Dažās portāla sadaļās pieejamajam video saturam nav pievienoti subtitri. Subtitru pievienošana šobrīd ir procesā.
  • Dažās portāla sadaļās un ievadformās navigācija tikai izmantojot  klaviatūru nav iespējama.
  • Portālā krāsu kontrasts ir nepietiekams, taču kā alternatīva Portālā ir iespējas pārslēgties uz vājredzīgo režīmu.

  Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.12.2022. Izvērtēšanu veica Valsts reģionālās attīstības aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas darbinieks.

  Izvērtējumu apliecinošs dokuments.


  Piekļūstamības alternatīvas

  Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

  Uzstādiet pārlūkprogrammā speciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram, Chrome Screen reader, Crome High contrast u.c.

  Portāla navigācijas galvenē ir iespējams izvēlēties vājredzīgo režīmu ar divām kontrastu opcijām.

  Ja nepieciešams, ir pieejams lietotāju atbalsts (informatīvais tālrunis, iespēja pieteikt pieteikumu rakstiski).

  Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.


  Atsauksmēm un saziņai

  Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

  E-pastā: portals@vraa.gov.lv

  Zvaniet: 67502757

  Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 

  Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.


  Sūdzību iesniegšana

  Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļa.
  E-pastā: portals@vraa.gov.lv
  Tālrunis: 67502757

  Pārraugošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrija

  E-pasts: pasts@varam.gov.lv


  Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

  Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

  Tālrunis: +37167686768

  E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

  https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija


  Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

  Šis paziņojums atkārtoti  tika sagatavots 22.12.2022.