• Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas lokāli glabāta atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

 • Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes

  Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu).

  Tehnoloģiski nepieciešamās un statistiskās sīkdatnes

  Šajā mājas lapā izmantotās sīkdatnes var iedalīt divās kategorijās: tehnoloģiski nepieciešas sīkdatnes, bez kurām e-pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes:

  Mērķis

  Apraksts

  Tehnoloģiski nepieciešamās Ievadformu sīkdatnes – saglabā formu laukos ievadīto informāciju tās atkārtotai ievadei.
  Identifikācijas sīkdatnes – saglabā iegūto identitāti tās atkalizmantošanai Single-sign-on procesa ietvaros.
  Funkcionālās sīkdatnes - ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
  Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās sniegtās iespējas kā arī identificēties. Atbilstoši 29.panta personas datu aizsardzības grupas 2012.gada 7.jūnija viedoklim šīs sīkdatnes ir uzskatāmas par atbilstošām pazīmei B.
  Analītiski statistiskās sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām.

  Virkne normatīvo aktu (2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23.punkts, 2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.3., 12.5., 12.6., 12.7. un 12.8.apakšpunkti, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants) nosaka Aģentūrai pienākumu, sniedzot pieeju e-pakalpojumiem portālā https://latvija.lv, vienlaikus uzkrāt un analizēt informāciju par šo e-pakalpojumu apmeklētību. (detalizēti skatīt Personas datu apstrādes principi)

  Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, kā arī varat manuāli atslēgt šādu sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

  Papildu informāciju par sīkdatņu pārvaldību varat skatīt sadaļā:

  Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes
 • Tehnoloģiskās sīkdatnes:
  Nosaukums .AspNetCore.Cookies; .AspNetCore.CookiesC1; .AspNetCore.CookiesC2; .AspNetCore.CookiesC3
  Darbības mērķis Glabā informāciju par drošības talonu. Tā kā sīkdatnes ieraksts ir apjomīgs, atkarībā no izmantotā pārlūka, tas var tikt dalīts - C1, C2, C3.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums .AspNetCore.Culture
  Darbības mērķis Izvēlētās saskarnes valodas uzglabāšana.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums affinity
  Darbības mērķis Glabā sesijas identifikatoru.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums lvlv_theme-mode
  Darbības mērķis Glabā informāciju par izvēlēto vājredzīgo režīmu.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums lvlv_font-size
  Darbības mērķis Glabā informāciju par izvēlēto teksta izmēru.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums ids.cu
  Darbības mērķis Glabā informāciju par vienotās pieteikšanās procesā izvēlēto saskarnes valodu.
  Dzīves (darbības) ilgums Viens gads
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums .AspNetCore.Session
  Darbības mērķis Tiek lietots, lai glabātu lietotāja sesijas identifikatoru, var tikt izmantots, lai identificētu pieprasījumus no viena konkrēta pārlūka.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Nosaukums TS0154181c
  Darbības mērķis Ugunssienas savienojuma nodrošināšana.
  Dzīves (darbības) ilgums Sesijas ietvaros
  Sīkdatnes pārzinis Aģentūra
  Analītiski statistiskās sīkdatnes:
  Nosaukums _gat_gtag
  Darbības mērķis Reģistrē lietotāja darbības
  Dzīves (darbības) ilgums 1 minūte
  Sīkdatnes pārzinis Google Analytics
  Nosaukums _gat
  Darbības mērķis Nosaka informācijas atjaunošanas biežumu
  Dzīves (darbības) ilgums 1 minūte
  Sīkdatnes pārzinis Google Analytics
  Nosaukums _ga
  Darbības mērķis Nosaka sesijas statusu
  Dzīves (darbības) ilgums 2 gadi
  Sīkdatnes pārzinis Google Analytics
  Nosaukums _gid
  Darbības mērķis Identificē lietotāju
  Dzīves (darbības) ilgums 24 stundas
  Sīkdatnes pārzinis Google Analytics
  Nosaukums dc_gtm
  Darbības mērķis Nodrošina pieeju GA servisiem ja tiek izmantots Google Tag manager kods
  Dzīves (darbības) ilgums 1 minūte
  Sīkdatnes pārzinis Google Analytics
 • Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” servissprogramma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

  Papildus atteikuma iespējai (nepiekrišanas gadījumā) Jūs varat atslēgt Google Analytics statistiku vākšanas iespēju, lejuplādējot un aktivizējot pārlūkprogrammas opciju (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, izvēlnē ‘Select a language’ izvēlieties ‘English’ un nospiediet pogu “Tulkot”).

 • Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai “Rediģēšana”).


  Vairāk var lasīt latviešu valodā:

  Informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu - Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”

  Informācija par sīkdatņu dzēšanu - Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”.

  Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697, Alberta iela 10, Rīga, LV 1010.

  Personas datu apstrādātāji e-pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google Inc, saistības attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi:

  Ievērošana un sadarbība ar regulatoriem

  Datu apstrādes noteikumi

  Atbilstība


  Jautājumu gadījumā lūdzam, rakstīt uz e pastu: portals@vraa.gov.lv.

  Lietotājs var sazināties ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, izmantojot sekojošo kontaktinformāciju: vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv.