Informācija par e-adresi

Atskaņošanas saraksts e-adrese

Dažādas video pamācības (saraksts)

E-adrese juridiskām personām

E-adrese uzņēmumiem (video)

Kas ir e-adrese, un kam tā ir vajadzīga

Kas ir e-adrese, un kā tā izskatās?

Kāpēc e-adrese man būs noderīga?

Kam e-adrese ir jālieto obligāti?

Kā izveidot savu e-adreses pastkastīti?

Kas var izveidot e-adresi un kādi identifikācijas līdzekļi nepieciešami?

Kā izveidot e-adresi?

Kā varu deaktivizēt e-adresi?

Kā citi uzzinās, ka man ir e-adrese?

Ko darīt, ja e-adresei vēlos pieslēgt dokumentu vadības sistēmu?

E-adreses lietošana

Kam un kā varu nosūtīt e-adreses ziņojumu?

Kā uzzināt vai e-adreses ziņojums ir nosūtīts?

Kā uzzināt par jaunu e-adreses ziņojumu?

Kur es varu redzēt savus e-adreses ziņojumus?

Kā piekļūt e-adresei ar viedierīci?

Kā pilnvarot citu personu piekļūt e-adresei?

Ko un kā varu pilnvarot piekļuvei savai e-adresei?

Kā izveidotajai e-adresei var pieslēgties pārstāvēttiesīgās personas un pilnvarotie?

 

Kas ir e-adrese, un kam tā ir vajadzīga

Kas ir e-adrese, un kā tā izskatās?

E-adrese ir personalizēta pastkastīte portālā Latvija.lv, kurai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot eParaksts personas apliecībā jeb eID kartē).

E-adreses pamatmērķis ir aizstāt ierakstītās vēstules gadījumos, kad valsts pārvaldes iestādei ir jānosūta kāda ziņa konkrētam iedzīvotājam vai uzņēmējam, un saziņu veikt elektroniski. Arī iedzīvotāji un uzņēmēji var sūtīt ziņas valsts pārvaldes iestādēm (t. sk. pašvaldībām) no šīs e-adreses pastkastītes. E-adrese nav e-pasts, taču lietošana ir līdzīga.

Ar šīs sistēmas palīdzību iedzīvotāji un uzņēmēji var sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.

Fiziskām personām e-adreses pastkastīti sistēma izveido atbilstoši personas kodam, bet uzņēmumiem — atbilstoši Uzņēmumu reģistra piešķirtajam reģistrācijas numuram.

E-adresei, atšķirībā no e-pasta adreses, nav uzrakstāmas formas kā, piemēram, pasts@uznemums.lv. E-adresei pieslēgties var, pieslēdzoties portālam Latvija.lv, ar digitālo identitāti, uzreiz nonākot savā “pastkastītē”.

Kāpēc e-adrese man būs noderīga?

Ja tev būs e-adrese, valsts un pašvaldību iestādes, tiesu iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori, kā arī privātpersonas, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, turpmāk ar tevi sazināsies e-adresē. Informācija un dokumenti tiks nosūtīti elektroniski. Tu varēsi uzreiz iepazīties ar ziņojumu saturu un rakstīt atbildi no jebkuras vietas pasaulē, neizejot no mājām, viesnīcas vai biroja. Tu varēsi būt drošs, ka rakstītājs ir tieši tā persona, kas ar tevi sazinās, un tava sarakste būs aizsargāta pret ļaundaru iespējamo rīcību. Tu varēsi ne tikai sniegt atbildes, bet uzsākt saziņu arī pēc savas iniciatīvas.

Tiesību aktos pakāpeniski tiek iestrādāts regulējums attiecībā uz subjektiem, kam e-adreses lietošana ir obligāta. Līdz ar to, pakāpeniski notiek pāreja uz valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu e-pakalpojumos un e-adresē. Ja tev e-adrese ir noteikta kā obligāta, bet to nebūsi aktivizējis, noteikti pakalpojumi tev var nebūt pieejami citos kanālos.

Kam e-adrese ir jālieto obligāti?

E-adreses izmantošana ir obligāta:

  1. valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;
  2. Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem subjektiem (sk. attēlu);
  3. rezerves karavīriem, karavīriem, zemessargiem, Nacionālo bruņoto spēku civilajiem darbiniekiem, atvaļinātiem karavīriem, Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, izņemot Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, nodarbinātajiem.

Juridisko personu sarkasts  

Tehnisku iemeslu dēļ e-adresi nav iespējams izveidot pilnsabiedrībām, komandītsabiedrībām un šķīrējtiesām. Lūdzam sekot informācijai par izmaiņām portālā Latvija.lv!

Kā izveidot savu e-adreses pastkastīti?

Kas var izveidot e-adresi un kādi identifikācijas līdzekļi nepieciešami?

Fiziskā persona e-adresi var izveidot no 14 gadu vecuma.

Juridiskās personas un citu Uzņēmumu reģistrā reģistrēto subjektu e-adresi var izveidot tās pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists), kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Ja subjektam ir vairākas pārstāvēttiesīgas personas, e-adresi var izveidot patstāvīgi jebkura no tām, neatkarīgi no tiesībām pārstāvēt atsevišķi vai kopā.

Latvijas pilsonis un nepilsonis e-adresi varēs izveidot, ja savā rīcībā būs ieguvis eID karti, eParaksts karti vai eParaksts mobile.

Citas valsts piederīgais e-adresi varēs izveidot, ja savā rīcībā būs ieguvis ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli) (sk. attēlu attiecībā uz nepieciešamo rīcību).

Juridiskās personas un citi Uzņēmumu reģistrā reģistrētie subjekti prokūru var izdot arī atsevišķi e-adresei, ierobežojot prokūras apjomu. Lūdzam ņemt vērā, ka šāda prokūra Uzņēmumu reģistrā tiks reģistrēta parastajā kārtībā, bez īpašas pazīmes par prokūras apjoma ierobežojumu - e-adresi.

Indetifikācijas līdzekļa izmantošana citu valstu piederīgajiem.

E-adresi izmantot iespējams arī, pieslēdzoties tai ar savu dokumentu vadības/biznesa sistēmu. Neatkarīgi no tā, e-adreses aktivizāciju vajadzēs veikt portālā Latvija.lv.

Kā izveidot e-adresi?

Portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Izveidot e-adresi!" un seko norādēm ekrānā. Ja e-adresi izveidosi Uzņēmumu reģistrā reģistrētam subjektam kā tā pārstāvis (valdes loceklis, prokūrists), identifikācijas logā pārslēdzies uz šķirkli “Juridiska persona”.

Ja esi citas valsts piederīgais un vēlies izveidot e-adresi Uzņēmumu reģistrā reģistrētam subjektam kā tā pārstāvis (valdes loceklis, prokūrists) izmantojot ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai eParaksts mobile, tev pirms tam ir jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par sava personas koda informācijas iekļaušanu Uzņēmumu reģistra datos. Raksti uz pasts@ur.gov.lv, norādot subjekta nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra varēsi izveidot e-adresi. Arī izmantojot kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli) būs šādi jārīkojas, vienīgi Latvijas personas kods būs vispirms jāiegūst portālā Latvija.lv. To varēsi izdarīt, portālam pieslēdzoties kā fiziskā persona. Pēc identifikācijas kreisās puses izvēlnē izvēlies "Profils / Iestatījumi", pieraksti personas kodu un sazinies ar Uzņēmumu reģistru.

Kā izveidot e-adresi fiziskai personai

E-adreses izveidošanas pamācība uzņēmumiem (PDF)

E-adreses izveidošana

E-adreses izveidošana fiziskām personām (video)

Kā izveidot e-adresi juridiskai personai

E-adreses izveidošana juridiskām personām (video)

Kā varu deaktivizēt e-adresi?

E-adreses deaktivizācija ir iespējama tikai fiziskajām personām, kam tā nav noteikta kā obligāta. E-adresi deaktivizēt var tikai e-adreses īpašnieks. Statusa maiņu iespējams veikt reizi 24 h.

Lai deaktivizētu e-adresi, portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Mana darba vieta" un identificējies. Pēc tam kreisās puses izvēlnē izvēlies "Profils / Iestatījumi”, tad pie e-adreses uzstādījumiem spied pogu “Deaktivizēt”. Atceries, ka e-adresei vari identificēties tikai ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli).

Kā citi uzzinās, ka man ir e-adrese?

Pirms saziņas uzsākšanas vai atbildes sniegšanas iestāde patstāvīgi pārliecināsies E-adrešu informācijas sistēmā, vai tev ir aktivizēta e-adrese. Tomēr atceries, ja esi e-adresi aktivizējis kā fiziska persona un būsi izņēmuma gadījumā sazinājies ar iestādi ārpus e-adreses, nenorādot personas kodu, iestāde tevi nevarēs identificēt kā e-adreses lietotāju un atbildi nevarēs sniegt e-adresē.

Ko darīt, ja e-adresei vēlos pieslēgt dokumentu vadības sistēmu?

Iepazīsties ar e-adreses tehniskajiem parametriem un pārējo dokumentāciju, kas ir publicēta portālā viss.gov.lv un rīkojies atbilstoši instrukcijām.

Ņem vērā, ka pieslēdzot dokumentu vadības vai biznesa sistēmu e-adresei nepastarpināti, Latvija.lv nodrošinātajā e-adreses pastkastītē sarakste vairs nebūs iespējama.

E-adreses lietošana

Kam un kā varu nosūtīt e-adreses ziņojumu?

E-adresē varēsi sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Sazināties ar citiem subjektiem nevarēsi.

Ja Tev ir aktivizēta e-adrese un vēlies nosūtīt e-adreses ziņojumu, portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Mana darba vieta" un identificējies ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami tikai citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli)). Pēc tam kreisās puses izvēlnē spied pogu "Rakstīt" un sagatavo savu e-adreses ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu iestādei, ir jāzina tās nosaukums vai reģistrācijas numurs.

E-adreses lietošana

E-adreses lietošanas pamācība uzņēmumiem (PDF)

Video, kā nosūtīt e-adreses ziņojumu no datora

E-adreses ziņojuma nosūtīšana izmantojot datoru (video)

Video, kā nosūtīt e-adreses ziņojumu no viedtālruņa

E-adreses ziņojuma nosūtīšana izmantojot viedtālruni (video)

Kā uzzināt vai e-adreses ziņojums ir nosūtīts?

E-adreses kontā, nosūtīto ziņojumu saraksta skatā, katra ziņojuma nosaukuma kreisajā malā ir iekrāsota līnija. Ja tā ir zaļā krāsā, ziņojums ir piegādāts adresātam. Ja līnija ir pelēkā krāsā, nosūtīšana ir uzsākta, bet, ja līnija ir sarkana - ziņojums nav piegādāts adresātam.

a

E-adreses ziņojumu statusi (video)

Kā uzzināt par jaunu e-adreses ziņojumu?

E-adreses aktivizācijas brīdī vari norādīt vienu e-pasta adresi, uz kuru saņemsi paziņojumus par jauniem e-adreses ziņojumiem. Ja to neizdarīji, e-pasta adresi paziņojumiem vari norādīt arī vēlāk. Portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Mana darba vieta" un identificējies ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami tikai citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli)). Pēc tam kreisās puses izvēlnē izvēlies "Profils / Iestatījumi" un pie "Profila uzstādījumi/Juridiskās personas profila uzstādījumi" norādi e-pasta adresi, bet pie "E-adreses uzstādījumi/Juridiskās personas e-adreses uzstādījumi" atzīmē, ka vēlies saņemt paziņojumus e-pastā par e-adreses ziņojumiem.

Kur es varu redzēt savus e-adreses ziņojumus?

E-adreses ziņojumus vari redzēt portālā Latvija.lv. Ja esi saņēmis paziņojumu e-pastā par jaunu e-adreses ziņojumu, vari izmantot tajā norādīto saiti vai arī vari atvērt portālu Latvija.lv un tā augšējā labajā stūrī spiest uz "Mana darba vieta" un identificēties. Sadaļā "Sarakste” būs pieejami gan saņemtie un nosūtītie, gan melnraksti un dzēstie ziņojumi. Atceries, ka e-adresei vari identificēties tikai ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli)).

E-adreses lietošana

E-adreses lietošanas pamācība uzņēmumiem (PDF)

a

Kur atrodas e-adreses ziņojumi? (video)

Kā piekļūt e-adresei ar viedierīci?

E-adresi ir iespējams lietot arī viedierīcē, ja ir iegūts eParaksts mobile vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošinātais atbilstošais elektroniskās identifikācijas līdzeklis (eIDAS.eID līdzeklis).

Video kā pieslēgties e-adresei ar e-paraksts mobile.

Piekļuve e-adreses pastkastītei viedierīcē (video)

Kā pilnvarot citu personu piekļūt e-adresei?

Ko un kā varu pilnvarot piekļuvei savai e-adresei?

Piekļūt e-adresei iespējams pilnvarot jebkuru fizisku personu ar Latvijas personas kodu. Ja esi aktivizējis e-adresi kā fiziska persona, tad pilnvarotā persona tavā e-adreses kontā ziņojumus varēs tikai lasīt. Attiecībā uz uzņēmumu un citu subjektu e-adreses kontiem iespējams pilnvarot arī ziņojumu rakstīšanai un dzēšanai. Pēc pilnvaras piešķiršanas atceries informēt attiecīgo personu.

Ja vēlies pilnvarot citas valsts piederīgo, kas plāno pieslēgties e-adresei ar kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli), fiziskajai personai ir vispirms jāpieslēdzas portālam Latvija.lv kā fiziskajai personai. Tādējādi tiks piešķirts Latvijas personas kods, ko būs jānorāda pilnvarošanas brīdī. Šo personas kodu pēc pieslēgšanās iespējams nolasīt, portāla augšējā labajā stūrī uzspiežot uz vārda un uzvārda un atverot “Profils / Iestatījumi”.

Lai pilnvarotu fizisku personu piekļūt savam fiziskas personas e-adreses kontam, portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Mana darba vieta" un kā fiziska persona identificējies ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami tikai citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli)). Pēc tam kreisās puses izvēlnē izvēlies "Profils / Iestatījumi", tad “Piekļuves tiesības” un spied pogu “Pievienot jaunu”, un aizpildi nepieciešamo informāciju.

Lai pilnvarotu fizisku personu piekļūt uzņēmuma vai cita Uzņēmumu reģistrā reģistrēta subjekta e-adreses kontam, vari izmantot e-pakalpojumu “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā” vai portāla augšējā labajā stūrī spiest uz "Mana darba vieta", izvēlēties šķirkli “Juridiska persona” un identificēties ar eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādu no līdzekļiem, kas pieejami tikai citu valstu piederīgajiem (ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli)). Pēc tam kreisās puses izvēlnē izvēlies "Profils / Iestatījumi", tad “Pilnvarojumi” un spied pogu “Pievienot jaunu”, lai uzsāktu minēto e-pakalpojumu. E-pakalpojumu var izpildīt tikai Uzņēmumu reģistrā reģistrēta pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists). Turklāt, ja pilnvaras izsniegšanu uzsākusi tāda pārstāvēttiesīga persona, kas var pārstāvēt tikai kopā, tad šī pilnvara e-pakalpojumā pēc sagatavošanas būs jāapstiprina arī pārējām pārstāvēttiesīgajām personām, kas subjektu pārstāv kopā ar sagatavotāju. Tādā gadījumā sagatavotājs patstāvīgi izpilda e-pakalpojumu un pēc pabeigšanas informē pārējos apstiprinātājus, ka arī tiem ir jāuzsāk minētais e-pakalpojums un jāapstiprina jau sagatavotā pilnvara.

">E-adreses pilnvarošana

Pilnvarošanas instrukcija uzņēmumiem (PDF)

Video kā izveidot pilnvaru fiziskās personas pastkastītei

Pilnvaras izveide FIZISKAS personas e-adreses pastkastītei (video)

Video kā izveidot pilnvaru juridiskas personas pastkastītei

Pilnvaras izveide JURIDISKAS juridiskas e-adreses pastkastītei (video)

Kā izveidotajai e-adresei var pieslēgties pārstāvēttiesīgās personas un pilnvarotie?

Ja esi pilnvarots piekļūt kādas citas personas/subjekta e-adresei, portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Mana darba vieta" un pirms identifikācijas izvēlies šķirkli “Pilnvarotais”. Šķirkli “Juridiska persona” izmanto tad, ja esi reģistrēts Uzņēmumu reģistrā kā subjekta pārstāvēttiesīga persona (valdes loceklis, prokūrists).

Atceries, pilnvara tiek izsniegta portālā Latvija.lv! Par to plašāk lasi jautājumā “Ko un kā varu pilnvarot piekļuvei savai e-adresei?”

">Video kā izmantot pilnvaru piekļuvei fiziskās vai juridiskās personas pastkastītei

Pilnvaras izmantošana pilnvarotajiem (video)