Informācija par e-adresi

Kas ir e-adrese, un kāpēc tā ir vajadzīga

Kas ir e-adrese, un kā tā izskatās?

E-adrese ir personalizēta pastkastīte portālā latvija.gov.lv. Tai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot personas apliecību jeb eID karti vai eParaksts mobile).

E-adreses pamatmērķis ir aizstāt ierakstītas papīra vēstules ar elektroniskām gadījumos, kad valsts pārvaldes iestādei ir jānosūta informācija un dokuments konkrētam iedzīvotājam vai uzņēmējam. Arī iedzīvotāji un uzņēmēji no šīs e-adreses pastkastītes var sūtīt informāciju un dokumentus valsts pārvaldes iestādēm (t. sk. pašvaldībām). E-adrese nav e-pasts, taču lietošana ir līdzīga.

Ar e-adreses palīdzību iedzīvotāji un uzņēmēji var sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.

Fiziskām personām e-adreses pastkastīti izveido piesaistot tai personas kodu, bet uzņēmumiem — piesaistot Uzņēmumu reģistra piešķirtajam reģistrācijas numuram.

E-adresei, atšķirībā no e-pasta adreses, netiek izmantota klasikā e-pasta tipa adresācija kā, piemēram, pasts@uznemums.lv. Tā vietā par pamatu tiek ņemts personas kods vai reģistrācijas numurs, tomēr tas lielā mērā atkarīgs no konkrētā risinājuma realizācijas, kā notiek adresāta ievade. Piemēram, portālā latvija.gov.lv iedzīvotājs adresējot ziņojumu iestādei, var rakstīt tās nosaukumu, reģistrācijas numuru vai izmantot e-adreses tehnisko formātu, piemēram, _DEFAULT@90001733697. Savukārt, iestādei, lai rakstītū iedzīvotājam, ir jāzina tā personas kods.
E-adresei var piekļūt pieslēdzoties portālam latvija.gov.lv ar digitālo identitāti un ienākot savā “pastkastītē”.

Kāpēc e-adrese man būs noderīga?

Ja tev būs e-adrese, valsts un pašvaldību iestādes, tiesu iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori, kā arī privātpersonas, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, turpmāk ar tevi sazināsies e-adresē. Informācija un dokumenti tiks nosūtīti elektroniski. Tu varēsi uzreiz iepazīties ar ziņojumu saturu un rakstīt atbildi no jebkuras vietas pasaulē, neizejot no mājām, viesnīcas vai biroja. Tu varēsi būt drošs, ka rakstītājs ir tieši tā persona, kas ar tevi sazinās. Tava sarakste būs aizsargāta pret ļaundaru iespējamo rīcību. Tu varēsi ne tikai sniegt atbildes, bet uzsākt saziņu arī pēc savas iniciatīvas.

Tiesību aktos pakāpeniski tiek iestrādāts regulējums attiecībā uz personām, kam e-adreses lietošana ir obligāta. Līdz ar to, pakāpeniski notiek pāreja uz valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu e-pakalpojumos un e-adresē. Ja tev e-adrese ir noteikta kā obligāta, bet to nebūsi aktivizējis, noteikti pakalpojumi tev var nebūt pieejami citos saziņas kanālos.

Kam e-adrese ir jālieto obligāti?

E-adreses izmantošana ir obligāta:
1) valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;
2) Uzņēmumu reģistrā reģistrētām personām (skat. zemāk);
3) rezerves karavīriem, karavīriem, zemessargiem, Nacionālo bruņoto spēku civilajiem darbiniekiem, atvaļinātiem karavīriem, Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, izņemot Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, nodarbinātajiem.

E-adresi portālā Latvija.gov.lv šobrīd var izveidot tās draudzes, pilnsabiedrības, komandītsabiedrības un šķīrējtiesas, kurām Uzņēmumu reģistrā kā pārstāvēttiesīgā persona nepastarpināti ir norādīta vismaz viena fiziska persona. Ja tiek izmantota dokumentu vadības vai biznesa sistēma, tad e-adresei var pieslēgt jebkuru Uzņēmumu reģistrā reģistrēto personu, tostarp jebkuru draudzi, pilnsabiedrību, komandītsabiedrību un šķīrējtiesu.

Uzņēmumu reģistrā reģistrētās personas

Komercreģistrs

1) individuālie komersanti
2) pilnsabiedrības
3) komandītsabiedrības
4) sabiedrības ar ierobežotu atbildību
5) akciju sabiedrības
6) Eiropas komercsabiedrības
7) Latvijas komersantu filiāles
8) ārvalstu komersantu filiāles

Uzņēmumu reģistra žurnāls

1) individuālie uzņēmumi
2) zemnieku saimniecības
3) zvejnieku saimniecības
4) kooperatīvās sabiedrības
5) Eiropas kooperatīvās sabiedrības
6) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles

Biedrību un nodibinājumu reģistrs

1) biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības
2) arodbiedrību apvienības
3) arodbiedrību patstāvīgās vienības

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs

1) draudzes
2) reliģiskās savienības (baznīcas)
3) katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas
4) reliģisko organizāciju iestādes
5) garīgā personāla mācību iestādes
6) klosteri, misijas
7) diakonijas iestādes

Pārstāvniecību reģistrs

pārstāvniecības

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs

1) Eiropas ekonomisko interešu grupas
2) Eiropas ekonomisko interešu grupu filiāles

Politisko partiju reģistrs

politiskās partijas un to apvienības

Šķīrējtiesu reģistrs

šķīrējtiesas

Kā izveidot savu e-adreses pastkastīti?

Kas var izveidot e-adresi un kādi identifikācijas līdzekļi nepieciešami?

Fiziskā persona e-adresi var izveidot no 14 gadu vecuma.

Juridiskās personas un citas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās personas e-adresi var izveidot tās pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists), kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Ja ir vairākas pārstāvēttiesīgas personas, e-adresi var izveidot patstāvīgi jebkura no tām, neatkarīgi no tiesībām pārstāvēt atsevišķi vai kopā.

Latvijas pilsonis un nepilsonis e-adresi varēs izveidot, ja savā rīcībā būs ieguvis eID karti vai eParaksts mobile vai eParaksts karti. Jaunas eParaksts kartes vairs netiek izsniegtas. Nesen pie atļautajiem identifikācijas līdzekļiem ir pievienojies Smart-ID.

Citas valsts piederīgais e-adresi varēs izveidot, ja savā rīcībā būs ieguvis ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju, eParaksts karti, eParaksts mobile vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli) (sk. attēlu attiecībā uz nepieciešamo rīcību).

Juridiskās personas un citas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās personas prokūru var izdot arī atsevišķi e-adresei, ierobežojot prokūras apjomu. Lūdzam ņemt vērā, ka šāda prokūra Uzņēmumu reģistrā tiks reģistrēta parastajā kārtībā, bez īpašas pazīmes par prokūras apjoma ierobežojumu - e-adresi.

Identifikācijas līdzekļi citu valstu piederīgajiem

  • Ārzemnieka eID karte
  • Uzturēšanās atļauja
  • eParaksts mobile
  • eParaksts karte
  • eIDAS.eID līdzeklis
Juridiskām personām jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par datu aktualizāciju, rakstot uz pasts@ur.gov.lv un norādot subjekta nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra, būs iespējams aktivizēt e-adresi.
Juridiskām personām jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par datu aktualizāciju, rakstot uz pasts@ur.gov.lv un norādot subjekta nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra, būs iespējams aktivizēt e-adresi.
Var iegūt, ja ir uzturēšanās atļauja!


Juridiskām personām jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par datu aktualizāciju, rakstot uz pasts@ur.gov.lv un norādot subjekta nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra, būs iespējams aktivizēt e-adresi.
Vairs netiek izsniegta!
ES vai EEZ valsts nacionālais elektroniskās identifikācijas līdzeklis


Juridiskām personām:

1) Jāpieslēdzas portālam Latvija.lv kā fiziskajai personai. Tiks piešķirts Latvijas personas kods. To varēs redzēt, uzspiežot augšējā labajā stūrī uz vārda, uzvārda un pēc tam uz zemāk esošā zobrata simbola”.

2) Jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par datu aktualizāciju, rakstot uz pasts@ur.gov.lv un norādot nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra būs iespējams izveidot e-adresi.

Juridiskām personam ir iespēja izmantot E-adresi pieslēdzoties tai ar savu dokumentu vadības/biznesa sistēmu (portālu latvija.gov.lv tādā gadījumā izmantot e-adreses saziņai nevarēs). Neatkarīgi no tā, e-adreses aktivizāciju vajadzēs veikt portālā latvija.gov.lv

Kā izveidot e-adresi?

Lai izveidotu e-adresi, šīs lapas augšā kreisajā pusē spied uz sarkano pogu "Izveidot e-adresi" vai spied ŠEIT un seko norādēm ekrānā. Ja e-adresi izveidosi Uzņēmumu reģistrā reģistrētam subjektam kā tā pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists), pirms uzsākt e-adreses reģistrāciju, labajā augšējā stūrī spied uz "Ienākt Mana latvija.lv" vai uz savu vārdu (ja esi jau autentificējies) un pārslēdzies uz attiecīgo pārstāvēto uzņēmumu.

Ja esi citas valsts piederīgais un vēlies izveidot e-adresi Uzņēmumu reģistrā reģistrētai personai kā tās pārstāvis (valdes loceklis, prokūrists) izmantojot ārzemnieka eID karti, uzturēšanās atļauju vai eParaksts mobile, tev pirms tam ir jāsazinās ar Uzņēmumu reģistru par sava Latvijas personas koda informācijas iekļaušanu Uzņēmumu reģistra datos. Raksti uz pasts@ur.gov.lv, norādot nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, un iegūto Latvijas personas kodu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Uzņēmumu reģistra varēsi izveidot e-adresi. Arī izmantojot kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli) būs šādi jārīkojas, vienīgi Latvijas personas kods būs vispirms jāiegūst portālā latvija.gov.lv. To varēsi izdarīt, portālam pieslēdzoties kā fiziskā persona. Pieraksti ekrānā redzamo personas kodu un sazinies ar Uzņēmumu reģistru. Gadījumā, ja pirmajā reizē nepierakstīji personas kodu, to iespējams apskatīties arī vēlāk. Pēc pieslēgšanās portālam vispirms spied augšējā labajā stūrī uz sava vārda, uzvārda un pēc tam uz zemāk esošā zobrata simbola.

Kā varu deaktivizēt e-adresi?

E-adreses deaktivizāciju var veikt tikai fiziska personas e-adreses pastkastītei un e-adresi deaktivizēt var tikai tās īpašnieks. E-adreses statusa maiņu (aktivizēt vai deaktivizēt) iespējams veikt reizi 24 stundās.

Lai deaktivizētu e-adresi, portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Ienākt Mana Latvija.lv" un identificējies. Atceries, ka e-adresei vari piekļūt ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem.

Pēc identifikācijas ekrāna augšējā labajā stūrī spied uz sava vārda un pēc tam uz zobrata simbola pie tā. Atvērsies profila iestatījumu sadaļa, kuras kreisajā navigācijas joslā ieraudzīsi apakšsadaļu "E-adreses iestatījumi". Spied uz to. Atvērsies e-adreses iestatījumu sadaļa, kurā redzēsi e-adreses statusu. Ja e-adreses statuss ir "E-adrese aktīva", tad var spiest pogu “Deaktivizēt” un Jūsu e-adrese uzreiz tiks deaktivizēta.

Kā citi uzzinās, ka man ir e-adrese?

Pirms saziņas uzsākšanas vai atbildes sniegšanas iestāde patstāvīgi pārliecināsies E-adrešu informācijas sistēmā, vai tev ir aktivizēta e-adrese. Tomēr atceries, ja esi e-adresi aktivizējis kā fiziska persona un būsi izņēmuma gadījumā sazinājies ar iestādi ārpus e-adreses, nenorādot personas kodu, iestāde tevi nevarēs identificēt kā e-adreses lietotāju un atbildi nevarēs sniegt e-adresē.

Ko darīt, ja e-adresei vēlos pieslēgt dokumentu vadības sistēmu?

Iepazīsties ar e-adreses tehniskajiem parametriem un pārējo dokumentāciju, kas ir publicēta portālā viss.gov.lv un rīkojies atbilstoši instrukcijām.

Ņem vērā, ka pieslēdzot dokumentu vadības vai biznesa sistēmu e-adresei nepastarpināti, latvija.gov.lv nodrošinātajā e-adreses pastkastītē sarakste vairs nebūs iespējama.

E-adreses lietošana

Kam un kā varu nosūtīt e-adreses ziņojumu?

E-adresē vari sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Sazināties ar citām fiziskām un juridiskām personām nevar.

Ja Tev ir aktivizēta e-adrese un vēlies nosūtīt e-adreses ziņojumu, tad:
1) portāla pirmajā lapā spied uz "Rakstīt e-adresē"
2) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
3) Tev atvērsies e-adreses ziņojuma sastādīšanas forma, kurā varēsi sagatavot savu e-adreses ziņojumu
4) lai nosūtītu ziņojumu iestādei, ir jāzina tās nosaukums vai reģistrācijas numurs
5) spied pogu "nosūtīt" vai "nosūtīt elektroniski parakstot" atkarībā no tā, vai vēstules saņēmējs vēlas, lai ziņojums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstuJa esi jau identificējies un atrodies e-adreses "pastkastītē", tad vienkārši spied pogu "Rakstīt" un arī atvērsies e-adreses ziņojuma sastādīšanas forma.

Kā uzzināt vai e-adreses ziņojums ir nosūtīts?

E-adreses pastkastītē ziņojumiem kopš 2023. gada februāra tiek norādītas statusu ikonas:
1) zaļš ķeksis - adresāts ziņojumu ir saņēmis;
2) smilšu pulkstenis - adresāts ziņojumu vēl nav saņēmis;
3) sarkans krusts - ziņojumu nav bijis iespējams nosūtīt vai adresāts to noraidījis.

Kā uzzināt par jaunu e-adreses ziņojumu?

E-adreses aktivizācijas brīdī vari norādīt vienu e-pasta adresi, uz kuru saņemsi paziņojumus par jauniem e-adreses ziņojumiem. Ja to neizdarīji, e-pasta adresi paziņojumiem vari norādīt arī vēlāk "Profilā" šādi:
1) portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Ienākt Mana Latvija.lv";
2) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
3) pastkastītes kreisās puses izvēlnē izvēlies "Iestatījumi" -> "Profila iestatījumi" (vai ekrāna augšējā labajā stūrī spied uz sava vārda un tad uz "zobrata" ikonas blakus savam vārdam vai uzņēmuma nosaukumam pirms tam uz to pārslēdzoties!)
4) atvērsies profila iestatījumu sadaļa - pārliecinies, ka esi pārslēdzies uz to kontu, kura profila datus vēlies aktualizēt (fiziskas vai juridiskas)

Svarīgi! - Juridiskas personas gadījumā e-pastu jānorāda tieši pašas juridiskās personas profilā un to var izdarīt tikai uzņēmuma pārstāvis nevis pilnvarotais! Turklāt uz juridiskas personas pilnvarotā profilā norādīto e-pastu paziņojumi par e-adreses ziņojumiem sūtīti netiek!

5) Profila iestatījumos būs redzams lauks "e-pasta adrese", aizpildi to! Ieteicams pie reizes veikt e-pasta validāciju.
6) zem e-pasta lauka atzīmē ar ķeksīti "Vēlos saņemt paziņojumus e-pastā par saņemtiem e-adreses ziņojumiem."
7) nospied pogu "Saglabāt"

Kur es varu redzēt savus e-adreses ziņojumus?

E-adreses ziņojumus vari redzēt portālā latvija.gov.lv. Ja esi saņēmis paziņojumu e-pastā par jaunu e-adreses ziņojumu, vari izmantot tajā norādīto saiti vai arī vari atvērt e-adreses ""pastkastīti" portālā latvija.gov.lv. E-adreses "pastkastītē" būs pieejami saņemtie, nosūtītie un dzēstie ziņojumi, gan arī melnraksti. Atceries, ka e-adresei vari identificēties izmantojot tikai šeit minētos līdzekļus

Kā piekļūt e-adresei ar viedierīci?

E-adresi ir iespējams lietot arī viedierīcē, ja ir iegūts eParaksts mobile vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošinātais atbilstošais elektroniskās identifikācijas līdzeklis (eIDAS.eID līdzeklis).

Cik ilgi glabājas e-adreses ziņojumi?

E-adreses ziņojumi Latvija.gov.lv pastkastītē tiek glabāti 5 gadus vai kamēr lietotājs pats tos izdzēš. Pastkastītē ir izveidota dzēsto ziņojumu sadaļa, kurā e-adreses ziņojumi nonāk automātiski, ja atlikušais glabāšanas termiņs (no 5 gadiem kopš izveides brīža) ir 30 dienas. Ja e-adreses ziņojumu dzēš lietotājs pats, tas vispirms nonāk dzēsto ziņojumu sadaļā, no kurienes to var atjaunot. Ja ziņojumu ir nepieciešams izdzēst pavisam (neatgriezeniski), tas ir jāizdzēš arī no dzēsto ziņojumu sadaļas, vai arī tas tiks dzēst pēc 30 dienām automātiski no brīža, kad tas tur nonācis.

Kā e-adreses ziņojumu var saglabāt pēc termiņa?

E-adreses ziņojums var saglabāt šādos veidos:
1)lejupielādēt individuāli konkrētu e-adreses ziņojumu atverot to vaļā un spiežot darbības pogu "Lejupielādēt" - tiks sagatavota arhīva datne ar visiem e-adreses ziņojuma pielikumiem;
2)arhivēt vairākus e-adreses ziņojumus reizē attiecīgās sadaļas sarakstā atzimējot nepieciešamos e-adreses ziņojumus un spiežot darbības pogu saraksta augšgalā "Arhivēt" - tiks uzsākta arhīva gatavošana par kura izveidi atnāks paziņojums uz e-pastu, ja tāds būs norādīts. Pašu arhīvu (ar visiem atzīmētajiem ziņojumiem) būs iespējams lejupielādēt ejot uz sadaļu "Paziņojumi" un atverot paziņojumu ar saiti. Jāņem vērā, ka atzīmējot lielāku ziņojumu skaitu, arhīvus tiks sadalīts vairākās daļās (tiks atsūtītas vairākas saites), kā arī saitei ir ierobežots derīguma termiņš (konkrēti būs norādīts paziņojumā).

Kā pilnvarot citu personu piekļūt e-adresei?

Ko un kā varu pilnvarot piekļuvei savai e-adresei?

Piekļūt e-adresei iespējams pilnvarot jebkuru fizisku personu ar Latvijas personas kodu. Ja esi aktivizējis e-adresi kā fiziska persona, tad pilnvarotā persona tavā e-adreses kontā ziņojumus varēs tikai lasīt. Attiecībā uz juridisku personu un citu Uzņēmumu reģistrā reģistrētu personu e-adreses kontiem iespējams pilnvarot arī ziņojumu rakstīšanai un dzēšanai. Pēc pilnvaras piešķiršanas atceries informēt attiecīgo personu.

Ja vēlies pilnvarot citas valsts piederīgo, kas plāno lietot e-adresei ar kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDAS.eID līdzekli):
1) fiziskajai personai ir vispirms jāpieslēdzas portālam latvija.gov.lv. Tādējādi tiks piešķirts Latvijas personas kods, ko būs jānorāda pilnvarošanas brīdī. Gadījumā, ja pirmajā reizē nepierakstīji personas kodu, to iespējams apskatīties arī vēlāk.
2) Pēc pieslēgšanās portālam vispirms spied augšējā labajā stūrī uz sava vārda, uzvārda un pēc tam uz zemāk esošā zobrata simbola.

Lai pilnvarotu fizisku personu piekļūt savam fiziskas personas e-adreses kontam:
1) portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Ienākt Mana Latvija.lv"
2) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
3) augšējā labajā stūrī spied uz vārda, uzvārda un tad uz zemāk esošā zobrata simbola. Izvēlies sevi un spied "Turpināt"
4) Dodies kreisajā pusē uz "Piekļuves tiesības", spied "Pievienot jaunu" un sagatavo pilnvaru.

Lai pilnvarotu fizisku personu piekļūt juridiskas personas vai citas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas personas e-adreses kontam, vari:
1) izmantot e-pakalpojumu “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā”
2) vai portāla augšējā labajā stūrī spiest uz "Ienākt Mana Latvija.lv"
3) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
4) augšējā labajā stūrī spied uz vārda, uzvārda un tad uz attiecīgās personas nosaukumam blakus esošā zobrata simbola. Izvēlies personu un spied "Turpināt".
5) dodies kreisajā pusē uz "Piekļuves tiesības"
6) atvērsies pilnaru saraksts, kurā spied "Pievienot jaunu" un sagatavo pilnvaru e-pakalpojumā.

Pilnvarošanas e-pakalpojumu var izpildīt tikai Uzņēmumu reģistrā reģistrēta pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists). Turklāt, ja pilnvaras izsniegšanu uzsākusi tāda pārstāvēttiesīga persona, kas var pārstāvēt tikai kopā, tad šī pilnvara e-pakalpojumā pēc sagatavošanas būs jāapstiprina arī pārējām pārstāvēttiesīgajām personām, kas pārstāv kopā ar sagatavotāju. Tādā gadījumā sagatavotājs patstāvīgi izpilda e-pakalpojumu un pēc pabeigšanas informē pārējos apstiprinātājus, ka arī tiem ir jāuzsāk šis e-pakalpojums un jāapstiprina jau sagatavotā pilnvara.

Cik ilgi glabājas e-adreses ziņojumi?

E-adreses ziņojumi Latvija.gov.lv pastkastītē tiek glabāti 5 gadus vai kamēr lietotājs pats tos izdzēš. Pastkastītē ir izveidota dzēsto ziņojumu sadaļa, kurā e-adreses ziņojumi nonāk automātiski, ja atlikušais glabāšanas termiņs (no 5 gadiem kopš izveides brīža) ir 30 dienas. Ja e-adreses ziņojumu dzēš lietotājs pats, tas vispirms nonāk dzēsto ziņojumu sadaļā, no kurienes to var atjaunot. Ja ziņojumu ir nepieciešams izdzēst pavisam (neatgriezeniski), tas ir jāizdzēš arī no dzēsto ziņojumu sadaļas, vai arī tas tiks dzēst pēc 30 dienām automātiski no brīža, kad tas tur nonācis.

Kā e-adreses ziņojumu var saglabāt pēc termiņa?

E-adreses ziņojums var saglabāt šādos veidos:
1)lejupielādēt individuāli konkrētu e-adreses ziņojumu atverot to vaļā un spiežot darbības pogu "Lejupielādēt" - tiks sagatavota arhīva datne ar visiem e-adreses ziņojuma pielikumiem;
2)arhivēt vairākus e-adreses ziņojumus reizē attiecīgās sadaļas sarakstā atzimējot nepieciešamos e-adreses ziņojumus un spiežot darbības pogu saraksta augšgalā "Arhivēt" - tiks uzsākta arhīva gatavošana par kura izveidi atnāks paziņojums uz e-pastu, ja tāds būs norādīts. Pašu arhīvu (ar visiem atzīmētajiem ziņojumiem) būs iespējams lejupielādēt ejot uz sadaļu "Paziņojumi" un atverot paziņojumu ar saiti. Jāņem vērā, ka atzīmējot lielāku ziņojumu skaitu, arhīvus tiks sadalīts vairākās daļās (tiks atsūtītas vairākas saites), kā arī saitei ir ierobežots derīguma termiņš (konkrēti būs norādīts paziņojumā).

Kā veikt izmaiņas esošā e-adreses pilnvarā vai to anulēt?

E-adresi ir iespējams lietot arī viedierīcē, ja ir iegūts eParaksts mobile vai kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nodrošinātais atbilstošais elektroniskās identifikācijas līdzeklis (eIDAS.eID līdzeklis).

Lai veiktu izmaiņas pilnvarā, kas nodrošina piekļuvi fiziskās personas e-adreses kontam:
1) portāla augšējā labajā stūrī spied uz "Ienākt Mana Latvija.lv"
2) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
3) augšējā labajā stūrī spied uz vārda, uzvārda un tad uz zemāk esošā zobrata simbola. Izvēlies sevi un spied "Turpināt".
4) Dodies kreisajā pusē uz "Piekļuves tiesības" un veic izmaiņas/anulē atbilstošo pilnvaru.

Lai veiktu izmaiņas pilnvarā, kas nodrošina piekļuvi juridiskas personas vai citas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas personas e-adreses kontam:
1) vari izmantot e-pakalpojumu “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā” vai
2) portāla augšējā labajā stūrī spiest uz "Ienākt Mana Latvija.lv"
3) identificējies ar kādu no šeit minētajiem identifikācijas līdzekļiem
4) augšējā labajā stūrī spied uz vārda, uzvārda un tad uz attiecīgās personas nosaukumam blakus esošā zobrata simbola. Izvēlies personu un spied "Turpināt".
5) Dodies kreisajā pusē uz "Piekļuves tiesības”
6) atvērsies pilnvaru saraksts, no kura jāizvēlas izmaināmā pilnvara un tad jāspiež "Turpināt"
7) veic izmaiņas/anulē atbilstošo pilnvaru izmnatojot e-pakalpojuma vedni.

Pilnvarošanas e-pakalpojumu var izpildīt tikai Uzņēmumu reģistrā reģistrēta pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists). Turklāt, ja pilnvaras izmaiņu veikšanu/anulēšanu uzsākusi tāda pārstāvēttiesīga persona, kas var pārstāvēt tikai kopā, tad izmaiņas pilnvarā būs jāapstiprina arī pārējām pārstāvēttiesīgajām personām, kas pārstāv kopā ar izmaiņu sagatavotāju. Tādā gadījumā sagatavotājs patstāvīgi izpilda e-pakalpojumu un pēc pabeigšanas informē pārējos apstiprinātājus, ka arī tiem ir jāuzsāk šis e-pakalpojums un jāapstiprina pilnvarā veiktās izmaiņas.

Kā izveidotajai e-adresei var pieslēgties pārstāvēttiesīgās personas un pilnvarotie?

Ja esi pilnvarots piekļūt kādas citas personas/subjekta e-adresei, tad pēc idnetifikācijas portālā latvija.gov.lv portāla augšējā labajā stūrī spied uz savu vārdu. Zem tā parādīsies saraksts ar pārstāvēšanai pieejamajām personām.
Iepsējami ir šādi pārstāvamo personu veidi:
1) juridiska persona - ja Jūs pārstāvat kādu uzņēmumu atbilstoši uzņēmuma statūtiem Uzņēmumu reģistrā;
2) deleģētais - juridiskas personas deleģējums veikt darbības (t.sk. juridiskas personas e-adreses pastkastītē) juridiskas personas vārdā portālā Latvija.gov.lv
3) pilnvarotais - fiziskas personas pilnvarojums piekļūt tās e-adreses pastkastītei lasīšanas režīmā.

Atceries, pilnvara vai deleģējums tiek izsniegta portālā latvija.gov.lv! Par to plašāk lasi jautājumā “Ko un kā varu pilnvarot piekļuvei savai e-adresei?”