Par portālu

Portāls nodrošina platformu, kurā ir pieejami valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumi. Par pakalpojumu saturu un atbilžu sniegšanas termiņiem atbild attiecīgās iestādes, kuras ir šo pakalpojumu turētājas.

Portāla galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem centralizētu un ērtu piekļuvi informācijai par valsts pārvaldes pakalpojumiem un to elektronisku lietošanu, kā arī - nodrošināt elektronisku un drošu komunikāciju ar valsti.

Sadaļā "Pakalpojumi" vienuviet ir apkopoti visi portālā pieejamie pakalpojumi, savukārt sadaļā "Ko darīt, ja...?" jeb "Dzīves situācijas" atrodas apraksti, kas īsi skaidro kā rīkoties dažādos dzīves notikumos.

E-adrese ir personalizēta pastkastīte portālā un tai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot personas apliecību jeb eID karti, eParaksts mobile vai Smart ID).

Iestatījumu sadaļā ir iespējams piekļūt savam lietotāja profilam un e-adreses iestatījumiem. Kā arī šajā sadaļā ir iespējams veikt fizisku personu pilnvarošanu, lasīt citas fiziskas personas e-adreses ziņas un juridiskai personai ir iespējams pilnvarot fizisku personu veikt darbības e-adresē, pildīt e-pakalpojumus un lietot informācijas sistēmas juridiskas personas vārdā.

Sadaļā “Manas darbības portālā” lietotājam ir iespēja pārskatīt savas veiktās darbības portāla, savukārt, sadaļā "Paziņojumi” lietotājs var iepazīties ar paziņojumiem, kas saņemti pakalpojumu izpildes laikā.

Sadaļā “Mani dati” no dažādiem valsts reģistriem ir atspoguļota informācija par lietotāju.

Savukārt, ierakstot "Meklētājā" frāzi vai vārdu salikumu tiksiet pārvirzīts uz meklētāju, kurā ir iespēja atrast visus portālā pieejamos datus, tai skaitā, arī e-pakalpojumus par interesējošo tēmu.

Portāla darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammas: Edge, Apple Safari, Google Chrome un Mozilla Firefox pārlūku versijām, kas tiek oficiāli atbalstītas no ražotāju puses. Pārējo interneta pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, tomēr var ietekmēt Portāla pilnvērtīgu funkcionalitāti.


Portālu uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Informācija par iestādi ir pieejama iestādes tīmekļvietnē.

Portāla darbību regulē Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi”.

Portālā tiek veikta personas datu apstrāde, plašāka informācija pieejama sadaļās - Personas datu apstrādes principi un Sīkdatņu politika.


Portāla saturu nodrošina iestādes, kuras Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas VIRSIS Vienotajā reģistrā ievieto un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem.

Palīgmateriāli un vadlīnijas iestādēm, kas portālā https://latvija.gov.lv vēlas izvietot savus e-pakalpojumus, ir pieejami Valsts informācijas sitēmu savietotāja vietnē.