Pensijas vecums un uzkrājums

Informācija atjaunota 13.12.2023

Noskaidrot informāciju par savu pensijas apmēru, pensiju līmeņiem, darba stāžu.

 • 1.
  Uzzināt informāciju par pensiju

  Saņemt informāciju par: • pensiju 1. līmeņa kapitālu; • pensiju 2. līmeņa kapitālu.

 • 2.
  Uzzināt par tiesībām saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus

  Pārliecināties, ka darba devējs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

 • 3.
  Uzzināt savu darba stāžu

  Iespēja uzzināt informāciju par VSAA reģistrēto darba stāžu, lai varētu noteikt tiesības uz pensiju.

 • 4.
  Saņemt informāciju par pensiju 1. līmeņa kapitālu

  Uzzināt informāciju par savu pensiju 1. līmeņa kapitālu.

 • 5.
  Pārliecināties par dalību pensiju 2. līmenī

  Uzzināt informāciju par: • dalību pensiju 2. līmenī; • uzkrātā kapitāla izmantošanu; • kapitāla novēlēšanu.

 • 6.
  Veikt darbības ar savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu

  Iespējams: • mainīt ieguldījumu plānu un pārvaldītāju; • pievienot pensiju 1. līmenim; • noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu; • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā; • pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam; • mantot Civillikumā noteiktajā kārtībā.

 • 7.
  Pieprasīt vecuma pensiju

  Pieprasīt vecuma pensiju, iesniedzot iesniegumu VSAA elektroniski vai kātienē, vai ar ES/EEZ vai līgumvalstu kompetentās iestādes starpniecību, ja mana dzīvesvieta ir ārvalstī.