Bērna uzturlīdzekļu saņemšana

Informācija atjaunota 13.12.2023

Ja vecāks nemaksā bērna uzturlīdzekļus, tie var tikt izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Vecākam, kura vietā izmaksāti uzturlīdzekļi, tie būs jāatmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fondam.

 • 1.
  Pieteikties uzturlīdzekļu saņemsanai

  Jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai.

 • 2.
  Saņemt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā

  Lai no vecāka piedzītu uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apmērā, jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu. Ja tiesas spriedums netiek pildīts vai piedziņa nav iespējama, tad uzturlīdzekļus var saņemt no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, tikai tādā apmērā, kāds tiek izmaksāts no Uzturlīdzekļu garantijas fonda.

 • 3.
  Nomainīt konta numuru

  Iesniegt iesniegumu par bankas konta numura maiņu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, lai uzturlīdzekļi tiktu pārskaitīti uz citu norādīto bankas konta numuru.

 • 4.
  Atteikties no uzturlīdzekļiem

  Iesniegt iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu. Norādot izmaksas izbeigšanas datumu, jāņem vērā, ka uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

 • 5.
  Informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par saņemto uzturlīdzekļu maksājumu no vecāka

  Uzturlīdzekļu saņēmējam ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, ja no vecāka ir saņemts uzturlīdzekļu maksājums vai ir iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.