Privātmājas būvniecība

Informācija atjaunota 13.12.2023

Privātmājas būvniecība ir process, kurš saistīts ar dažādām darbībām un formalitātēm, kuras jāņem vērā, uzsākot būvniecības procesu.

 • 1.
  Iegūt informāciju pirms būvniecības uzsākšanas

  Privātmājas būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešams: • iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu būvvaldē; • piesaistīt būvspeciālistu, ja nebūvē paša spēkiem savām vajadzībām; • saņemt būvatļauju; • iepazīties ar pašvaldības teritorijas plānojumu; • pārliecināties par pašvaldības noteikto teritorijas izmantošanu; • pārliecināties par nekustamajam īpašumam reģistrētajiem apgrūtinājumiem; • veikt atmežošanas pasākumus.

 • 2.
  Sagatavot dokumentus un piesaistīt būvspeciālistu

  Sagatavot dokumentus un iesniegt tos būvvaldē būvniecības procesa uzsākšanai. Pilnvarot būvspeciālistu vai citu uzticības personu, ja nebūvē paša spēkiem savām vajadzībām.

 • 3.
  Sagatavot, saskaņot un iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu

  Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas precīzi aizpildīt iesniegumu. Iesniegumam pievienot: • būvprojektu minimālā vai pilnā sastāvā; • tehniskos noteikumus, ja nepieciešams; • būvniecības ieceres saskaņojumus. Visu dokumentu paketi iesniegt būvvaldei elektroniskā veidā.

 • 4.
  Saņemt būvatļauju un uzsākt būvdarbus

  Saņemt būvatļauju, kurā ir ietverti: • projektēšanas nosacījumi; • būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Apmaksāt nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, ja tādu iekasē pašvaldība. Uzsākt būvdarbus, kad: • saņemts apstiprinājums no būvvaldes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; • paziņots par būvdarbu uzsākšanu.