Tipveida kadastra informācija par kadastra objektu

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 30.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra datiem, kas satur būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus (turpmāk – tipveida informācija). Tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt tiešsaistē portālā Kadastrs.lv, izmantojot tur pieejamos e–pakalpojumus tipveida informācijas saņemšanai. Tipveida informāciju, kas satur teksta un telpiskos datus, var saņemt, iesniedzot pieprasījumu. Telpiskos datus Dienests sagatavo kā izdruku no Dienesta rīcībā esošajiem plāniem digitālā formā un tā satur šādu informāciju: – par būvi: būves izvietojums zemes vienībā un būves stāva plāns (ja būvei tāds ir gatavots); – par telpu grupu: telpu grupas plāns. Tipveida informācijas saturā iekļauj telpiskos datus par visiem būves stāviem vai visu telpu grupu. Ja telpiskie dati (plāni) uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi par attiecīgo objektu pilnībā vai daļēji nav pieejami digitālā (vektordatu (DGN)) formātā, bet Dienesta rīcībā tie ir papīra formātā, tad pakalpojuma ietvaros veic papīra formas plānu digitalizāciju.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija pieejama Dienesta tīmekļvietnē: – par pakalpojumu: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tkitdpko – par tipveida informācijas saturu: https://www.vzd.gov.lv/lv/tipveida-informacijas-saturs Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, Dienests to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu. 2. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var saņemt: 1. iesniedzot pieprasījumu: 1.1. parakstīta dokumenta veidā: 1.1.1. Dienesta oficiālajā e–adresē vai pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi; 1.1.2. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu; 1.1.3. pa pastu uz jebkura Dienesta KAC adresi. 1.2. izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Pasūtīt pakalpojumu” pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 2. tiešsaistē – tikai tipveida informāciju, kas satur teksta datus, izmantojot attiecīgu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus” pieejamu e-pakalpojumu tipveida informācijas saņemšanai. E-pakalpojumā tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt uzreiz pēc maksājuma veikšanas elektroniski bez paraksta vai ar eZīmogu. E-pakalpojumā var pasūtīt arī tipveida informācijas saņemšanu papīra dokumenta veidā. Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumus var pieprasīt, ja ar Dienestu noslēgts līgums. 3. Pakalpojuma izpilde Ja par pakalpojumu noformēts pasūtījums, Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas. Izpildes termiņš: līdz 11 darba dienām 4. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto tipveida informāciju var saņemt: 1. pieprasījumā norādītājā veidā: – Portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “Mani pasūtījumi VZD” elektroniskā formā pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. – uz pieprasījumā norādīto e-pastu vai e-adresē; – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu; – pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs) uz pieprasījumā norādīto adresi. 2. tiešsaistē e-pakalpojumā pieprasītu tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus - portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “E-pakalpojumu vēsture” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksas pakalpojums. Maksājumu informāciju lūdzam skatīt sadaļā “Maksājumi”, interneta pārlūkprogrammā iekopējot Dienesta tīmekļvietnes saiti: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tkitdpko
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Iestādes KAC:
  Liepāja
  Adrese:
  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Cēsis
  Adrese:
  Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rīga
  Adrese:
  Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Gulbene
  Adrese:
  Rīgas iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Madona
  Adrese:
  Saules iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rēzekne
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ventspils
  Adrese:
  Jūras iela 34, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jelgava
  Adrese:
  Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Kuldīga
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jūrmala
  Adrese:
  Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Daugavpils
  Adrese:
  Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jēkabpils
  Adrese:
  Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Valmiera
  Adrese:
  Rīgas iela 47, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ogre
  Adrese:
  Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -