Mani dati izglītības reģistros

Izglītības un zinātnes ministrija

Informācija atjaunota 01.07.2024.

Skolēni, Studenti, Fiziskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

E-pakalpojumā atrāda Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistros uzkrāto informāciju par izglītības iestādēm kurās personas ir mācījusies, par izglītības iestādēm, kurās personas ir bijušas nodarbinātas, par izglītības dokumentiem (kopš 2009./2010. mācību gada) par centralizēto eksāmenu rezultātiem (kopš 2011. gada), par studijām augstākās izglītības iestādēs (kopš 2018. gada), par rindām uz izglītības iestādēm (gadījumos, ja rindas uz izglītības iestādēm apstrādā Valsts izglītības informācijas sistēmā, nevis pašvaldību informācijas sistēmās vai nenotiek to elektroniska apstrāde). Piezīme! Attiecībā uz centralizētajiem eksāmeniem šajā e-pakalpojumā var tikai apskatīt rezultātu tajos gadījumos, kad eksāmeni nokārtoti un centralizētā eksāmena sertifikāts ir iegūts. Informāciju par sevi var iegūt kā pilngadīgas, tā nepilngadīgas personas. Pilngadīgas personas var iegūt datus arī par pārstāvētajām personām (nepilngadīgi bērni, aizbildniecībā vai aizgādībā esošas personas). E-pakalpojums nav pieejams pilnvarotajām personām.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Autentifikācija un iepazīšanās ar lietošanas nosacījumiem un instrukciju (ja nepieciešams) E-pakalpojuma saņēmējs autentificējas izmantojot eParakstu, e-ID autentifikāciju vai citu portālā latvija.gov.lv piedāvāto autentifikācijas līdzekli. 2. Pieprasa datus par sevi vai par savu pārstāvēto personu Personai jāizvēlas: a) saņemt pakalpojumu par sevi; b) par pārstāvēto personu: b.1) savu nepilngadīgo bērnu b.2) savā aizgādnībā vai aizbildnība esošu personu. Ja prasītājs vēlas saņemt pakalpojumu par vairākiem pārstāvētajiem, tad tai jāizpilda pakalpojuma pieprasījums par katru pārstāvēto atsevišķi. Ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu par sevi, tad tai nav jānorāda papildus informācija. Gadījumā, ja persona ir izvēlējusies saņemt pakalpojumu par pārstāvēto, tad obligāti jānorāda pārstāvētās personas kods. 3. Datu saņemšana Ja VIIS nav pieejama informācija par personu, tiks attēlots paziņojums "Valsts izglītības informācijas sistēmā nav pieejama informācija par šo personu". Ja VIIS ir pieejama informācija par personu, E-pakalpojuma saņēmējs uz ekrāna apskata sev pieejamo informāciju pa blokiem: - Informācija par personu; - Personas izglītības iestādes; - Izglītības dokumenti; - Rindas pirmsskolas iestādē (attiecas uz tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās rindas tiek apstrādātas Valsts izglītības informācijas sistēmā); - Informācija par personas nodarbinātību izglītības iestādē. Ja kādam no blokiem dati netiek atgriezti, bloku neattēlo. 4. Datu saglabāšana E-pakalpojuma saņēmējs, zem iepriekšējā solī aprakstītajiem datiem, nospiež uz spiedpogas "Saglabāt kā PDF", tiek sagatavota izdruka (PDF formātā) par izgūtajiem datiem. 5. E-pakalpojuma izmantošanas pabeigšana E-pakalpojuma saņēmējs beidz pakalpojuma lietošanu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000022399
  Papildu informācija:
  60003596

Pakalpojumu kanāli: