Dzīvesvietas deklarēšana (Salaspils novads)

Salaspils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona vēršas Salaspils VPVKAC ar lūgumu deklarēt savu, aizgādnībā esošas personas vai aizbildnībā esošas personas dzīvesvietu. Ja persona vēlas deklarēt citas personas dzīvesvietu, to var darīt uzrādot attiecīgu pilnvaru. 2. Pakalpojuma saņemšana Persona veic valsts nodevas samaksu. Iestāde, pēc datu un tiesiskā pamatojuma pārbaudes, veic dzīvesvietas deklarēšanu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Salaspils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024008