Dzīvesvietas deklarēšana (JĒKABPILS NOVADS)

Jēkabpils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 21.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Jēkabpilī. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana - Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta - Dokumenti 1) Iestādes darbiniekam tiek uzrādīta Pase vai personas apliecība 2) Dzimšanas apliecība, deklarējot nepilngadīga bērna dzīvesvietu un dokumentus, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības. 3) Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara; 4) Ārzemniekiem un bezvalstniekiem jāuzrāda Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība. Vai E-paklpojums Latvija.lv 2. Pakalpojuma maksa Valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro. Samaksas atvieglojumi skatīt: cita informācija E-pakalpojums Latvija.lv: bez maksas

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Jēkabpils pilsētas dome

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jēkabpils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024205
  Papildu informācija:
  -

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Vienas pieturas aģentūra (norēķinu karte)
  Adrese:
  Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Slēgts

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Slēgts

  Citi klātienes kanāli:
  Vienas pieturas aģentūra (VPA)
  Adrese:
  Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 17:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Slēgts

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Slēgts

 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -