Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu (Siguldas novads)

Siguldas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojums sniedz iespēju saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu vai izziņu par mirušā tuvinieka pēdējo dzīvesvietu Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pieprasīšanas solis Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, jāiesniedz pieteikums, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ja izziņa tiek pieprasīta pašvaldības iestādē klātienē. Ja izziņu pieprasa personas likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā. 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no reģistra par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu ir 2,50 euro. Nodeva tiek samazināta par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa: - politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Valsts nodeva, pieprasot informāciju par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu: - piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro; - divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro; - triju darbdienu laikā (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) – 10,00 euro. No samaksas ir atbrīvotas šādas personas: - persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. 3. Pakalpojuma saņemšana Izziņa tiek sagatavota un izsniegta klātienē uzreiz pēc valsts nodevas samaksas.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  2,5 EUR
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pakalpojumu var pieprasīt e-pastā – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Siguldas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048152
  Papildu informācija:
  80000388

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Siguldas novada Inčukalna pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Krimuldas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Mālpils pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Mores pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Siguldas iela 11, More, Mores pag., Siguldas nov., LV-2170
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Siguldas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 18:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -