Dzīvesvietas deklarēšana (Ventspils valstspilsētas pašvaldība)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana datubāzē un izziņas izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var personiski iesniegt Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā. Bērna dzīvesvietas deklarāciju saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta desmito daļu iesniedz pašvaldībai, kura reģistrē bērna dzimšanu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
  Reģistrācijas numurs:
  90000051970

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08:00- 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -