Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Bauskas novada administrācija)

Bauskas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet, pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība - eID karte). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs. Iesniedzami dokumenti- Iesniegums, īpašumu apliecinošs dokuments, īres līgums, telpu nodošanas-pieņemšanas akts, tiesas spriedums, apsekošanas akts un citi dokumenti, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai. 2. Pakalpojuma apstrāde Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc lietas izskatīšanas Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas pieņemtais lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Bauskas novada domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Bauskas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116223

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada administrācija
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Gailīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Rundāles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Svitenes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Gaismas", Svitene, Svitenes pag., Bauskas nov., LV-3917
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Vecumnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Iecavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 4 - 40, Iecava, Bauskas nov., LV-3913
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Skaistkalnes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV-3924
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Vecumnieku pagasta Misas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Tautas nams Misā", Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3906
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Valles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Bauskas novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē(darba laiki var atšķirties)
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Bauskas novada administrācija
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -