Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 26.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Pārbaudīt un anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu uz pašas personas iesnieguma pamata, uz citas personas iesnieguma pamata vai pēc iestādes iniciatīvas. Pakalpojums ir nepieciešams šādos gadījumos: 1) persona ir deklarējusi dzīvesvietu dzīvojamā telpā, ko personai nav tiesiska pamata lietot; 2) persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas. Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, klients (iesniedzējs) un adresāts (persona, uz kuru vērsts administratīvais akts) tiek informēti par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu. Par Komisijas lēmumu, kurā konstatēts, ka persona, deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas, tiek informēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona iesniedz nepieciešamos dokumentus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta e-pastu vai e-adresi, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centros. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personas iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un šādi dokumenti vai to kopijas: 1. Īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, kas apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu. Ja iesniedzējs ir juridiska persona - jāiesniedz pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments: 1.1. Ja personas īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā, pašvaldības darbinieks veic tiesību pārbaudi. 1.2. Ja personas īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, jāuzrāda dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu (izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai), pirkšanas (Valsts zemes dienestā reģistrēts pirkuma) līgums, vai cits īpašuma vai pārvaldības tiesību apliecinošs dokuments). 2.Dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir notecējis noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.). 2. Pakalpojuma saņemšana Personai tiek nosūtīta atbildes vēstule vai izraksts no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas sēdes protokola, ja persona ir norādījusi savu mājas adresi vai elektroniski uz personas norādīto e-pasta adresi vai e-adreses kontu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personu dzīves vietas reģistrācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -