Izziņa no Fizisko personu reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 28.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Daugavpilī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums. Nepieciešamie dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte, ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība); 2. dzimšanas apliecība, ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (bāriņtiesas lēmums u.tml.); 3. pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara; 4. dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevums). 2. Pakalpojuma apmaksa Pirms ierašanās Daugavpils pašvaldības centrālā pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā, personai jāveic pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa saskaņā ar cenrādi. Šo summu var samaksāt internetbankā, vai Latvijas pastā. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā valsts nodevas apmaksu var veikt tikai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālā. Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa: - politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Savukārt, no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas: - persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls). Informācija pārskaitījumam: Saņēmējs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ.Nr.90000077325 Bankas konti: AS "Citadele banka": LV17PARX0000850062000 AS "Luminor": LV47RIKO0002011004423 AS"Swedbank" : LV69HABA0001402041250 AS "SEB banka": LV10UNLA0005011130526 Mērķis: Valsts nodeva par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc valsts nodevas apmaksas persona dodas uz Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļu, aizpilda pieprasījumu un uzrāda nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pieprasīto izziņu par deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  2,5 EUR
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000077325
  Papildu informācija:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa, tālr. 65404328, 65404301

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00

  Otrdiena -
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -