Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu (Bauskas novads)

Bauskas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi, Fiziskās personas Saņēmēji

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums. Nepieciešamie dokumenti: - personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte); - pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu; - likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par izziņas saņemšanu par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu ir EUR 2,50. Valsts nodevas apmaksu veic Bauskas novada pašvaldības, apvienību pārvalžu, pagastu nodaļu kasēs vai, maksājumu pārskaitot uz vienu no Bauskas novada pašvaldības norēķinu kontiem: Saņēmēja nosaukums:Bauskas novada pašvaldība Saņēmēja reģistrācijas numurs:90009116223 LV08HABA0551024331644 | HABALV22 | Swedbank AS LV06UNLA0050014355676 | UNLALV2X | SEB banka AS LV50TREL9802589008000 | TRELLV22 | Valsts kase Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa: -politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: -persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Pakalpojuma saņemšana Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Bauskas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116223
  Papildu informācija:
  Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste T.25726605

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada administrācija
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Bauskas novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē(darba laiki var atšķirties)
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -