Izziņas izsniegšana par personas dzīvesvietu (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs sagatavo un izsniedz izziņas no Fizisko persona reģistra, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, par: personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: 1. pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte) - jāuzrāda oriģināls; 2. pilnvarotai personai personu apliecinošs dokuments un pilnvara - jāuzrāda oriģināls; 3. fiziskas personas likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu - jāuzrāda oriģināls; 4. juridiskās personas pārstāvis uzrāda juridiskās personas reģistrāciju un pārstāvības tiesības - jāuzrāda oriģināls; 5. iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 6. valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls; 7. pieprasot ziņas par citu personu, pievieno pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, norāda ziņu izmantošanas mērķi. Pieprasot pakalpojumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai. Pieprasot ziņas par citu personu, papildus norāda ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojumu un pievieno dokumentu, kas to apliecina. Iesniegumam jāpievieno dokuments par valsts nodevas samaksu vai par valsts nodevas samaksas atvieglojumu, vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas. Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt elektroniski, iesniedzot aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma formu (skatīt sadaļu dokumenti un veidlapas) vai sūtot brīvas formas iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu: a) e-adresē; b) e-pastā: aicd@riga.lv. Pieprasījumam jāpievieno dokuments par valsts nodevas samaksu vai par valsts nodevas samaksas atvieglojumu, vai par atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas. 3. Pakalpojuma saņemšana Klātienē izziņu var saņemt pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un valsts nodevas nomaksas. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu izziņu var saņemt uz e-adresi vai norādīto e-pasta adresi. Papīra formā sagatavotu izziņu iesniedzējs var saņemt pa pastu deklarētajā dzīvesvietā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  2,5 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodevas samaksa: • 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu. • Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: - piecu darbdienu laikā - 12,50 eiro; - divu stundu laikā - 35,00 eiro; - triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro. Valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar iesniegumu. Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja izziņu pieprasa: • politiski represētā persona, • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: • persona ar invaliditāti, • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra vadītājam, iesniedzot iesniegumu E. Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, e-pasta adrese: aic@riga.lv, e-adrese: https://latvija.gov.lv/KDV/Write/NewMessage?address=_DEFAULT@40900040301

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -