Izziņas izsniegšana par personas dzīvesvietu (Rīgas valstspilsēta)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 18.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pieprasot pakalpojumu elektroniskā veidā, pieprasījumu jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (e-adresē izvēlne “Sūtīt, elektroniski parakstot”). Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti: •iesniegums – skatīt sadaļu dokumenti un veidlapas vai brīvas formas iesniegumu, norādot deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi un ziņu saņemšanas veidu – jāiesniedz oriģināls ; •pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte) – klātienē jāuzrāda oriģināls, elektroniski nav jāiesniedz; •pilnvarotai personai personu apliecinošs dokuments un pilnvara – jāuzrāda oriģināls; •fiziskas personas likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu – jāuzrāda oriģināls; •juridiskās personas pārstāvis uzrāda juridiskās personas reģistrāciju un pārstāvības tiesības – jāuzrāda oriģināls; •miršanas apliecība (ja izziņu pieprasa par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu) – jāuzrāda oriģināls; •pieprasot ziņas par citu personu, pievieno pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, norāda ziņu izmantošanas mērķi. •iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu; •lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 2. Pakalpojuma apmaksa Pirms informācijas saņemšanas no Fizisko personu reģistra persona veic valsts nodevas maksājumu pašvaldības budžetā. Valsts nodevas samaksa: • 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu. • Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: - piecu darbdienu laikā - 12,50 eiro; - divu stundu laikā - 35,00 eiro; - triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro. Valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar iesniegumu. Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja izziņu pieprasa: • politiski represētā persona, • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: • persona ar invaliditāti, • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 3. Pakalpojuma saņemšana Izziņu par savu, sava nepilngadīgā bērna vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu var saņemt pēc valsts nodevas samaksas. Izziņu par trešās personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu var saņemt atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta izziņa tiks nosūtīta uz e-adresi vai norādīto e-pasta adresi.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  2,5 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Pirms informācijas saņemšanas no Fizisko personu reģistra persona veic valsts nodevas maksājumu pašvaldības budžetā. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90011524360 Norēķinu konti: AS “SEB banka”, konta Nr. LV11UNLA0002001130201, SWIFT kods: UNLALV2X vai Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV44RIKO0020100000201, SWIFT kods: RIKOLV2X Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra (norādīt personas vārdu, uzvārdu) Pakalpojumu iespējams apmaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams norēķināties skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra vadītājam, iesniedzot iesniegumu E. Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, e-pasta adrese: aic@riga.lv, e-adrese: https://latvija.gov.lv/KDV/Write/NewMessage?address=_DEFAULT@40900040301

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -