Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Balvu novada pašvaldība)

Balvu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 25.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 1. Pase, personas apliecība (eID) vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti) 1.1. pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara 1.2. juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums 2. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls) 3. pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus Lūgt anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tam nav tiesiska pamata, ir tiesības mājokļa īpašniekam, valdītājam vai īrniekam Iesniegumu attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ir tiesīga iesniegt, nosūtot pa pastu, klātienē pašvaldībā, elektroniska dokumenta formā, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc lietas izskatīšanas pieņemtais lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Balvu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115622

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada pašvaldība
  Adrese:
  Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -
  Svētdiena -