Dzīvesvietas deklarēšana (Cēsu novads)

Cēsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai deklarētu dzīvesvietu klātienē pašvaldībā nepieciešams: * uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; * dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta nepilngadīga bērna dzīvesvieta; * personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā; * lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā); * jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas veidlapa - to var aizpildīt uz vietas. Pakalpojumu sniedz vienas darba dienas laikā. Personai ir iespējams uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, izmantojot E-adresi.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv ir bez maksas. Deklarējot dzīvesvietu klātienē Klientu apkalpošanas centrā, jāsamaksā valsts nodeva 4,27 EUR.
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Cēsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000031048
  Papildu informācija:
  Tālrunis: 64161800, 66954884, E-pasts: dome@cesunovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  Pašapkalpošanās tīmekļvietne (Latvija.gov.lv):
  Tīmekļvietne:
  Cits elektronisks kanāls:
  Cēsu novada pašvaldības VPVKAC
  Piezīmes:
  VPVKAC Cēsu pilsētas VPVKAC Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101 Tālrunis: 64161800, 66954884; E-pasts: dome@cesunovads.lv
  Cits:
  https://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi-72916/klientu-serviss/klientu-apkalposana/