Dzīvesvietas deklarēšana (Cēsu novada pašvaldība)

Cēsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); Dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta nepilngadīga bērna dzīvesvieta; Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokumentu, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā; Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā); Jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas veidlapa. 2. Iesniegumā pieprasītā pakalpojuma apstrāde Atbildīgais speciālists reģistrē deklarēto dzīves vietu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Cēsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000031048
  Papildu informācija:
  Tālrunis: 64161800, 66954884, E-pasts: dome@cesunovads.lv

Pakalpojumu kanāli: