Dzīvesvietas deklarēšana

Dobeles novada pašvaldība

Informācija atjaunota 16.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), klātienē aizzpilda deklarāciju. Pakalpojuma saņemšanai var būt nepieciešami šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu: 1) dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.); 2) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara likumiskajam pārstāvim - aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Fizisko personu reģistrā; 3) citi dokumenti (Dzīvokļu komisijas lēmums, īres līgums, laulības apliecība, Bāriņtiesas lēmums u.c.); 4) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). Dokumentus var iesniegt klātienē * Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, * Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, * Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Dzīvesvietas deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”. Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstīs, tad dzīvesvietas deklarēšanu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Dobeles nodaļa Uzvaras ielā 4, Dobelē. 2. Pakalpojuma atmaksa Pakalpojuma saņemšanai jāsamaksā valsts nodeva. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti") valsts nodevas apmērs ir 4.27 EUR. Valsts nodevu nemaksā: - politiski represētās personas; - reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; - invalīdi; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”; - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc deklarācijas saņemšanas iestāde pārbauda, vai ziņas par deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā un deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā. Iestādes pārstāvis aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dobeles novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115092
  Papildu informācija:
  E-pasts: apic@dobele.lv T.63707269

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Annenieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lielauces pagasta pārvaldes Īles klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bēnes pagasta pārvalde ar Ukru klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Auru pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krimūnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Krimūnu skola", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Penkules un Naudītes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Ielejas" - 3, Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Aizstrautniekos slēgts

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Aizstrautniekos slēgts

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bēnes pagasta pārvaldes Ukru klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lielauces pagasta pārvalde ar Īles klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  "Ezerkrasti", Lielauce, Lielauces pag., Dobeles nov., LV-3723
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bikstu un Zebrenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augstkalnes pagasta pārvaldes Bukaišu klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Penkules pagasta pārvaldes Naudītes klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augstkalnes pagasta pārvalde ar Bukaišu klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  "Virsaiši", Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bikstu pagasta pārvaldes Zebrenes klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Dobeles pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jaunbērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Auru pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bikstu un Zebrenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jaunbērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krimūnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Krimūnu skola", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Penkules pagasta pārvaldes Naudītes klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bikstu pagasta pārvaldes Zebrenes klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augstkalnes pagasta pārvaldes Bukaišu klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lielauces pagasta pārvaldes Īles klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bēnes pagasta pārvalde ar Ukru klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Dobeles pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles nov., LV-3708
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lielauces pagasta pārvalde ar Īles klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  "Ezerkrasti", Lielauce, Lielauces pag., Dobeles nov., LV-3723
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bēnes pagasta pārvaldes Ukru klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Penkules un Naudītes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Ielejas" - 3, Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augstkalnes pagasta pārvalde ar Bukaišu klientu apkalpošanas punktu
  Adrese:
  "Virsaiši", Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Annenieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienas laiks 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Aizstrautniekos slēgts

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Aizstrautniekos slēgts

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Dobeles pagasta pārvalde Lejasstrazdos slēgts

  Sestdiena -
  Svētdiena -