Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Dobeles novada pašvaldība

Informācija atjaunota 24.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Maksas pakalpojums

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1)Persona iesniedz iestādei adresētu iesniegumu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai un tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Iesniedzot dokumentus klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara. Iesniegumam pievieno tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas: • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums; • citi dokumenti (tiesas spriedums, īres līgums, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, u.c.). 2)Personas iesniegtie dokumenti tiek izskatīti Dobeles novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē, kas notiek divas reizes mēnesī. 3) Pēc dokumentu izskatīšanas Dobeles novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām. Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dobeles novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115092
  Papildu informācija:
  E-pasts: apic@dobele.lv T.63707248; 63707269

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Penkules pagasta pārvaldes Naudītes klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bikstu un Zebrenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krimūnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Krimūnu skola", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jaunbērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augstkalnes pagasta pārvaldes Bukaišu klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Lielauces pagasta pārvaldes Īles klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bērzes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bēnes pagasta pārvaldes Ukru klientu apkalpošanas punkts
  Adrese:
  "Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles nov., LV-3708
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Dobeles pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dobeles novada Dobeles pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -