Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Salaspils novads)

Salaspils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz iesniegumu, ja personai ir zudis deklarētās dzīvesvietas tiesiskais pamats un/vai sniegtas nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu, piem., NĪ īpašnieka vai īrnieka (tai sk. ģimenes locekļu) maiņa (laulības šķiršana u.tml.) 2. Pakalpojuma saņemšana Deklarētās dzīvesvietas anulēšana notiek pēc Domes lēmuma pieņemšanas un stāšanās spēkā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Šo lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Salaspils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024008

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 19.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 18.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -