Dzīvesvietas deklarēšana, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 17.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Maksas pakalpojums

Mēneša laikā, kopš persona pastāvīgi dzīvo jaunā dzīvesvietā, sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā elektroniski. Klātienē dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai. Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējam klātienē jāaizpilda dzīvesvietas deklarācija. Nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība), pilnvarotai personai – pilnvara; 2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā; 3) Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). Dzīvesvietas deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana". 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama valsts nodeva - 4.27 euro. Nodevas apmērs noteikts Ministra kabineta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”. Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti: AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601; AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525; AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001; AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917. Izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana" ir iespējams deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā bez maksas. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojumu saņem elektroniski e-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” ietvaros vai klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva – 4.27 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”: Valsts nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti: AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601; AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525; AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001; AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917.
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā vai elektroniski Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls. Informācija ar personas datu apstrādi pieejama šeit: https://www.jelgava.lv/dzivesvietas-deklaresana-informacija-par-personas-datu-apstradi/

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  40900039904
  Papildu informācija:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005503, 63005481; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -