Dzīvesvietas deklarēšana (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 27.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu iesniedz vai izsaka mutvārdos dzīvesvietas deklarēšanas speciālistam administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagasta pārvaldē pēc personas dzīvesvietas. Persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina personas tiesisko pamatu dzīvot norādītājā dzīvesvietā. E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Apmaksa: Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir 4,27euro. Valsts nodevu nemaksā: 1. politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Saldus novada pašvaldība, 62304365

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  "Tautas nams", Satiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  "Pagasta māja", Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Jaunlutriņu pagastā – no 9:00 – 12:00; Šķēdes pagastā – no 13:00 – 16:00

  Ceturtdiena 13:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Lutriņu pagastā – no 13:00 – 16:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  "Krāces 2", Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov., LV-3895
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Jaunauces pagastā – no 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Rubas pagastā – no 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Vadakstes pagastā – no 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  "Pagastnams", Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Saldus novada pašvaldība
  Adrese:
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  "Ievas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
  Darba laiki:
  Pirmdiena 15:00 - 18:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Blīdenes pagastā: “Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852

  Otrdiena 13:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Zvārdes pagastā: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883

  Trešdiena 09:00 - 12:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Blīdenes pagastā: “Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852

  Ceturtdiena -
  Piektdiena 09:00 - 12:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Zvārdes pagastā: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Novadnieku pagastā no 9.00 - 12.00 un no 13.00 - 16.00

  Otrdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Novadnieku pagastā – no 9.00 - 12.00 un no 13.00 - 16.00

  Trešdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Saldus pagastā – no 9.00 - 12.00 un no 13.00 - 16.00

  Ceturtdiena 09:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Saldus pagastā – no 9.00 - 12.00 un no 13.00 - 16.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Iedzīvotāju pieņemšana Novadnieku pagastā un Saldus pagastā tikai saskaņojot pa tel. 27708511

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Kursīšu pagastā no plkst.9:00 līdz plkst.11.00 Ezeres pagastā no plkst.13:00 līdz plkst.17.00

  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Iedzīvotāju pieņemšana: Kursīšu pagastā no plkst.9:00 līdz plkst.11:00 Ezeres pagastā no plkst.13:00 līdz plkst.17:00;

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde
  Adrese:
  Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus nov., LV-3851
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Nīgrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvalde
  Adrese:
  Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -