Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana(Rīga)

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP57-V2-0

Lietošanas noteikumi

E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

 

  1. Pakalpojuma ietvaros iespējams iegūt ziņas tikai par tiem īpašumiem, uz kuriem lietotājam īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Gadījumā, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts kā kopīpašums, šīs ziņas var iegūt katrs no īpašniekiem. Pakalpojuma ietvaros netiek nodrošināta datu saņemšana par nekustamajiem īpašumiem, kuriem reģistrētas īpašuma tiesības uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, un par īpašumiem, kuru īpašumtiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.
  2. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.
  3. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par sekām saistībā ar secinājumiem, ko lietotājs izdarījis no e-pakalpojumā iegūtās informācijas.
  4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla latvija.gov.lv lietošanas noteikumos.
  5. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla latvija.gov.lv lietošanas noteikumiem.