Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana(Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 26.03.2024.

Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam aprēķina un paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa konta stāvokli uz dokumenta sagatavošanas brīdi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana tiek veikta likumā noteiktajā kārtībā bez atsevišķa nodokļa maksātāja pieprasījuma. Elektroniski nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus ir iespēja iegūt portālos https://www.eriga.lv/ (sadaļa "Nekustamā īpašuma nodoklis"), https://www.epakalpojumi.lv/ (sadaļa “Nekustamais īpašums”) vai https://latvija.gov.lv/ (e-pakalpojums EP57 - “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”). Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņam ir pienākums mēneša laikā par to rakstveidā informēt. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: • iesniegums - brīvā formā vai uz veidlapas; • dokumenta kopija (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokuments, nomas līgums, u.c.); • pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā. 2. Pakalpojuma saņemšana Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts: • uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts; • uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību; • pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu; • pa pastu uz rakstveidā norādīto pasta adresi. Nodokļa maksātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu ir iespēja iegūt arī : • portālos https://www.eriga.lv/ (sadaļa "Nekustamā īpašuma nodoklis"), https://www.epakalpojumi.lv/ (sadaļa “Nekustamais īpašums”) vai https://latvija.gov.lv/ (e-pakalpojums EP57 - “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”); • vēršoties klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Konsultatīvais tālrunis 80000850, +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm), tīmekļvietne https://pip.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
  Adrese:
  Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:15 - 17:00
  Trešdiena 08:15 - 17:00
  Ceturtdiena 08:15 - 17:00
  Piektdiena 08:15 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
  Adrese:
  Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:15 - 17:00
  Trešdiena 08:15 - 17:00
  Ceturtdiena 08:15 - 17:00
  Piektdiena 08:15 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
  Adrese:
  Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
  Adrese:
  Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -