Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Balvu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Pirmsskolas vecuma bērnu (1.5-7g.) reģistrācija Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) notiek saskaņā ar vecāku iesniegumu, kas jāiesniedz: • Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, ja vēlas apmeklēt Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Balvu PII “Pīlādzītis” un Balvu PII “Sienāzītis; • Pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā, ja vēlas apmeklēt pagastu pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas pie skolām. Speciālajās pirmsskolas izglītības programmās bērnus uzņem ar vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana Lai reģistrētu pirmsskolas vecuma bērnu PII vai pirmsskolas grupās pie skolas, bērna likumiskais pārstāvis ierodas Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (Bērzpils ielā 1a, Balvos), vai attiecīgajā iestādē, ja tā neatrodas Balvu pilsētā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, aizbildniecības gadījumā dokumentu, uz kāda pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu, pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru. Pašvaldības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītību, pieteikto bērnu reģistrs atspoguļots Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv. Reģistrā tiek publicēts bērnam piešķirtais identifikācijas kods. IKSP darbinieks rakstiski ar e-pasta vai pasta starpniecību paziņo bērna likumiskajam pārstāvim par vietas piešķiršanu bērnam iestādē. 2. Dokumentu apstrāde Pašvaldības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītību, pieteikto bērnu reģistrs atspoguļots Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv. Reģistrā tiek publicēts bērnam piešķirtais identifikācijas kods. IKSP darbinieks rakstiski ar e-pasta vai pasta starpniecību paziņo bērna likumiskajam pārstāvim par vietas piešķiršanu bērnam iestādē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Balvu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115622

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -