Laulību reģistrācija (Ogres novada pašvaldība)

Ogres novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa pieņem laulību reģistrācijas iesniegumus, nodrošina un vada laulību reģistrācijas ceremonijas un izsniedz laulības apliecības. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas. Ja laulību vēlas noslēgt baznīcas draudzē, tad jebkurā dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz laulības reģistrācijas iesniegums un jāsaņem izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā: 1) līgavaiņa un līgavas noteiktas formas kopīgs iesniegums, kas parakstīts klātienē. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs; 2) pases vai ID kartes; 3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - vēlama laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu vai bijušā laulātā miršanas apliecība; 4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja. 5) Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam valsts valodā. Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem, ja viņi dzīvo ārzemēs, iespējams attiecīgās valsts Latvijas vēstniecībā saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru, savukārt, iesniedz Latvijas dzimtsarakstu iestādē. 2. Apmaksa Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi noteikti Ogres novada pašvaldības domes 05.08.2021. sēdes lēmumā Nr.16 (protokols Nr.6): -Laulības reģistrācijas ceremonija Tradīciju zālē darba dienās* - 15.00 EUR. -Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija Tradīciju zālē, izmantojot instrumentālo un vokālo darba grupu*: Ja viena vai abu laulāto deklarētā dzīvesvieta Ogres novadā - 30.00 EUR; Ja laulāto deklarētā dzīvesvieta citā novadā - 50.00 EUR. -Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā* - 105.00 EUR. *Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva 14 EUR par laulības reģistrāciju. Valsts nodevas apmērs noteikts LR MK 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu". 3. Pakalpojuma saņemšana Laulību reģistrācija notiek personām klātesot.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ogres novada pašvaldībā, Administratīvajā tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ogres novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024455

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
  Adrese:
  Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
  Adrese:
  Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -