Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Krāslavas novada pašvaldība)

Krāslavas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona iesniedz iesniegumu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai un tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Iesniedzot dokumentus klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara. Iesniegumam pievieno tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības): 1) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums; 2) citi dokumenti (tiesas spriedums, īres līgums, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, u.c.). Dokumentus var iesniegt klātienē Krāslavas novada pašvaldībā, attiecīgajā pagasta pārvaldē, pa pastu vai elektroniski. Iesniegumu var aizpildīt arī tīmekļa vietnē www.latvija.lv, izmantojot tiešsaistes formu. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc dokumentu izskatīšanas Krāslavas novada pašvaldības domes sēdē lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām. Informācija par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu tiek nosūtīta iesniedzējam par iesniegumā norādīto personu. Izdeklarētajai personai tiek nosūtīta informācija par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, sēdes protokola kopija un sēdes protokola pielikuma kopija. Informācija tiek nosūtīta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Šo lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Krāslavas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90001267487
  Papildu informācija:
  dome@kraslava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada pašvaldība
  Adrese:
  Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 13:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -