Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 500,00 euro apmērā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas par katru bērnu ir tiesības saņemt: • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos deviņus mēnešus pirms bērna piedzimšanas bija pašvaldībā (šai laikā iekļauj arī laiku, kad pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs); • viens no bērna vecākiem vai abi vecāki pēdējo deviņu mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājās nekustamo īpašumu pašvaldībā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tur deklarēja savu dzīvesvietu; • audžuģimene, aizbildnis vai adoptētājs, ja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un bērns ārpusģimenes aprūpē ir nodots ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas pašvaldībā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc pabalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Pabalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē bērns nodots ar bāriņtiesas lēmumu, iesniedz iesniegumu. Pabalstu izmaksā pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienestā. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. 2. Pakalpojuma saņemšana Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
  Reģistrācijas numurs:
  90001998587

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 39, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 -12.00 - 13.00 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 -12.00 - 13.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -