Aizbildnības statusa piešķiršana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 21.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Pakalpojums ietver šādas darbības: 1) aizbildņa statusa iegūšana, 2) aizbildnības nodibināšana bērnam vai 3) aizbildņa iecelšana, atlaišana vai atcelšana.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz pieteikumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni). 2. Pakalpojuma apstrāde Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas: 1) motivāciju kļūt par aizbildni; 2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības; 3) nodarbinātību; 4) dzīves apstākļus; 5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. 3. Pakalpojuma saņemšana Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona, atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs. Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Bāriņtiesa, Alejas iela 8, Kocēni, Valmieras novads, LV-4220, tel. nr.: 64207159

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -