Dzīvesvietas deklarēšana (Ludzas novada pašvaldība)

Ludzas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 17.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi, Komersanti Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.gov.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai. Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klātiene - Dzīvesvietas deklarāciju persona vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, var personiski iesniegt ierodoties Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, uzrādo pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus. E-pakalpojums Latvija.gov.lv - Reģistrēt deklarēto dzīvesvietu var ektroniski portālā www.latvija.gov.lv. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija. 2. Maksājuma veikšana Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.gov.lv pakalpojums ir bezmaksas. Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē - valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs. Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā: 1. politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Deklarētā dzīvesvieta tiek nomainīta tūlīt pēc izmaiņu reģistrēšanas Iedzīvotāju datu bāzē. Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona klātienē ierodoties Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju, pēc pieprasījuma saņem apliecinājumu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes augstākai amatpersonai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ludzas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000017453
  Papildu informācija:
  Inese Kamzole, Administratīvās nodaļas vadītāja, T.+371 65707143

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Rundēnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., LV-5739
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Briģu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 4, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Zilupes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pildas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Kārsavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Istras pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Vecparks", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pureņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov., LV-5745
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Blontu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pašvaldība", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Goliševas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Ludzas nov., LV-5704
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Malnavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Mežvidu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5725
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Salnavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas nov., LV-5740
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Mērdzenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Mežniecība", Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas nov., LV-5726
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pasienes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov., LV-5732
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Lauderu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas nov., LV-5722
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Ciblas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Līdumnieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas nov., LV-5719
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Zvirgzdenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov., LV-5752
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pušmucovas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas nov., LV-5742
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvalde
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Zilupes pilsētas pārvalde
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -