Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Madonas novada pašvaldība)

Madonas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz 1) klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu; 2) spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 2. Tiesas spriedums – jāuzrāda orģināls. 3. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. 4. Personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls. 5. Pilnvarojumu apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls. 2. Pakalpojuma saņemšana Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists lēmumu pieņem mēneša laikā (ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem) pēc iesnieguma saņemšanas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Madonas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000054572

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Cits kanāls:
  Latvijas Pasts
  Adrese:
  Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -