Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu (Valkas novada pašvaldība)

Valkas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa vai jebkura Valkas novada pagasta pārvalde, neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Valkas novada administratīvajā teritorijā, sagatavo un izsniedz izziņas par: 1. personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Valkas novada administratīvajā teritorijā; 2. mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu Valkas novada administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli - klātiene vei e-pasts, e-adrese (pakalpojumu var pieprasīt elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Pieprasītāja pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls; 2. Iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 3. Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls; 4. Valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls; 5. Pieprasot ziņas par citu personu pievieno pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, norāda ziņu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikta cita kārtība - jāuzrāda oriģināls. Valsts nodeva - 2,50 EUR (Saskaņā ar Ministru Kabineta 29.08.2017.noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"). 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, papīra formā sagatavotā izziņa tiek izsniegta iesniedzējam. Korespondence - papīra formā sagatavotā izziņa tiek nosūtīta uz iesniedzēja deklarēto dzīvesvietu ierakstītā pasta sūtījumā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Valkas novada pašvaldībā Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valkas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114839

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtrukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtrukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -