Datu valsts inspekcijas organizētie semināri fizisko personu datu aizsardzības jomā

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par datu aizsardzību, sniedzot vispārīgu informāciju par personas datu aizsardzības jautājumiem un to problemātiku, Datu valsts inspekcija organizē seminārus personas datu aizsardzības jomā. Papildus vispārīgas informācijas sniegšanai par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcija rīko arī seminārus, kas vērsti uz noteiktu jomu (uzņēmumu, nozari u.c.). Šāds pakalpojums tiek sniegts, ja attiecīgais uzņēmums, jomas vai nozares pārstāvis uzrunā Datu valsts inspekciju.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1.1. Pieteikšanās semināram notiek norādītajā termiņā uz konkrēto semināru. Pieteikumu dalībai seminārā nosūta uz Datu valsts inspekcijas elektroniskā pasta adresi: pasts@dvi.gov.lv. Pieteikumā norāda informāciju par dalībnieka vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi saziņai un rēķina nosūtīšanai, un informāciju par maksājuma izpildi - maksājuma datumu un maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu. Ja rēķins par dalību seminārā būs sūtāms juridiskai personai, tad dalībniekam jānorāda uzņēmējsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Pretendentu pievienošana dalībnieku sarakstam notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas, kas veikta norādītajā termiņā. 1.2. Ja uzņēmums, jomas vai nozares pārstāvis vēlas individualizētu semināru tikai saviem darbiniekam, biedriem, tas uzrunā Datu valsts inspekciju, nosūtot lūgumu uz pasts@dvi.gov.lv. Pieteikumā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, dalībnieku skaitu, iespējamās tēmas, iespējamo datumu. Turpmāka saziņa notiek individuāli. 2. Maksa par Dalību Datu valsts inspekcijas organizētajos semināros Personai vai uzņēmumam, kurš vēlas pieteikties Datu valsts inspekcijas organizētajam semināram jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (Maksa par pakalpojumu ir 50 euro par personu). Maksājums veicams ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Datu valsts inspekcija Reģistrācijas Nr.: 90001037264 Konta Nr.: LV88TREL2190463002000 Saņēmēja BIC: TRELLV22 Mērķis: semināra datums, dalībnieka vārds un uzvārds un EKK 21399 3. Pakalpojuma saņemšana Semināra norise notiek atbilstoši publicētajai informācijai par konkrēto pasākumu (klātienē vai tiešsaistē) vai gadījumos, kad semināri tiek organizēti pēc pieprasījuma, savstarpēji vienojoties.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  50 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Ministru kabineta 2020. gada 6. noteikumi Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Cits kanāls:
  Datu valsts inspekcijas pastkaste
  Adrese:
  Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -