Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Aizkraukles novada pašvaldība)

Aizkraukles novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu, vai klātienē, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu, vai klātienē, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu. Bērnu reģistrēt uzņemšanai Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – reģistrācija) var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu. Reģistrējot bērnu rindā, vecāki (likumiskais pārstāvis) aizpilda pieteikumu, norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī atzīmē iespējamās priekšrocības. 2. Pakalpojuma apstrāde Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datubāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot plānoto bērnu skaitu katrā grupā, noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai izglītības iestādē. Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek pusotrs gads vai vairāk un kuru pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā gadā. 3. Pakalpojuma saņemšana Grupas bērnu sarakstus apstiprina ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Grupu komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu, sākot no 20.maija līdz 15.augustam. Aizkraukles novada Izglītības pārvalde uz bērna likumiskā pārstāvja norādīto saziņas kanālu nosuta Uzaicinājumu uz izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un vietas piešķiršanu izglītības iestādē

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Aizkraukles novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000074812

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Bebru pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Papardes", Vecbebri, Bebru pag., Aizkraukles nov., LV-5135
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Seces pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Sece, Seces pag., Aizkraukles nov., LV-5124
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Staburaga pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Vīgante", Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov., LV-5128
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Iršu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Kūlēni", Irši, Iršu pag., Aizkraukles nov., LV-5108
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Sērenes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Zvaniņš", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Vietalvas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5109
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Skrīveru pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., LV-5111
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Aizkraukles novada Sunākstes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Palmas", Sunākste, Sunākstes pag., Aizkraukles nov., LV-5130
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -