Bērna reģistrācija Valkas pirmsskolas izglītības iestādē

Valkas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai reģistrētu bērnu rindā vecāks, aizbildnis vai pilnvarota persona personīgi klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas nov., LV 4701), pa pastu vai elektroniski uz e-pastu, uz e-adresi iesniedz PIETEIKUMU http://valka.lv/wp-content/IKSJ/pii/iesnegums_vecaku_rakstit_datora.docx 2. Pakalpojuma saņemšana Bērna reģistrāciju vietas nodrošināšanai Iestādē realizē Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa. Rinda tiek veidota uz noteiktā gada 1. septembri, komplektējot bērnus pa vecuma grupām, ievērojot bērna vecumu, pieteikuma iesniegšanas datumu Valkas novada pašvaldībā, iesnieguma reģistrācijas numuru (identifikators) un prioritātes. Bērni, kas netiek uzņemti iestādē līdz gada beigām, tiek pārcelti uz nākamo gadu, nemainot identifikatoru. Par piešķirto vietu Vecāki tiek informēti telefoniski, elektroniski vai dokumentāri - atkarībā no atzīmes, kuru izdarījis pieteikumā. Pēc informācijas saņemšanas Vecāki noteiktā laika periodā ierodas Iestādē un aizpilda dokumentus bērna reģistrēšanai Iestādē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valkas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114839

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
  Adrese:
  Ausekļa iela 44, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 07:00 - 19:00
  Otrdiena 07:00 - 19:00
  Trešdiena 07:00 - 19:00
  Ceturtdiena 07:00 - 19:00
  Piektdiena 07:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -