Bērna reģistrēšana Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā (Ropažu novads)

Ropažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Pirmsskolas vecuma bērni Saņēmēji

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu rindās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē var reģistrēt no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža). Bērna vecāks, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē: 1. elektroniski reģistrē bērnu reģistrā – tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot vēlamo izglītības iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē; 2. ja nav iespējams reģistrēt bērnu izmantojot tīmekļvietni www.epakalpojumi.lv, nosūta pašvaldībai parakstītu elektroniskā pasta vēstuli vai iesniedz klātienē pašvaldības pagastu vai pilsētas pārvaldē (turpmāk – pārvalde) pieteikumu. Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē - reģistrētu reģistrā: 1. iesniedz pārvaldē pieteikumu, norādot vēlamo izglītības iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi); 2. uzrāda pārvaldes darbiniekam dokumentu uz kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā): 2.1. aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (bāriņtiesas lēmuma kopija); 2.2. audžuģimenes pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs; 2.3. adopcijas gadījumā – persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs; 2.4. vecāku pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara). 3. Ja pieteikumu iesniedz vecāku pilnvarotā persona, tad reģistrā kā pieteicēju norāda vecāku, kurš ir izdevis pilnvaru. 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam - elektroniski vai klātienē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ropažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000067986
  Papildu informācija:
  Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments +371 67800938

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Vangažu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Garkalnes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pasts
  Adrese:
  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:30-13:00 / 13:30-19:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 11:00-13:00 / 14:00-19:00)

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-18:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00-13:00 / 14:00-18:00)

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-15:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs