Līdzfinansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 08.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Juridiskās personas Saņēmēji

Valmieras novada pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu (turpmāk – sakrālais mantojums) saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā. Līdzfinansējumu piešķir gadskārtējā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros tradicionālo konfesiju reliģiskajām organizācijām, kuru pieteikumi saņēmuši augstāko vērtējumu. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālo konfesiju dievnams. Līdzfinansējuma saņemšanai sakrālajam mantojumam papildus jāatbilst šādiem kritērijiem: - sakrālais mantojums ir pilsētvidei vai novadam raksturīga arhitektoniska vai vēsturiska vērtība; - sakrālais mantojums ir tūrisma objekts (t.sk. iekļauts tūrisma maršrutos), pieejams tūristiem un apmeklētājiem; - sakrālais mantojums ir pieejams sabiedriskās dzīves un kultūras notikumu organizēšanai; - sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam ir sadarbība ar Pašvaldību; - sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam ir nokārtotas visas saistības ar pašvaldību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanas solis Reliģiska organizācija pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai iesniedz līdz kalendārā gada 1.martam (vai pirmajai darba dienai pēc minētā termiņa), pievienojot: - pieteikuma veidlapu; - sakrālā mantojuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms); - apsekojuma aktu, kurā norādīti konstatētie defekti, vai citu dokumentu, kas pēc iespējas detalizēti raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā un apliecina paredzēto darbu nepieciešamību; - krāsainus attēlus, kas raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā; - paredzēto darbu, izmantojamo metožu un materiālu aprakstu; - detalizētu tāmi sakrālā mantojuma saglabāšanai vai uzturēšanai; - sakrālā mantojuma saglabāšanas plānu (ja tāds ir izstrādāts); - sakrālā mantojuma saglabāšanas darbu tehnisko dokumentāciju (ja tāda ir izstrādāta). Tāmei jābūt izstrādātai tā, lai varētu konstatēt paredzēto darbu veidu un apjomu, salīdzināt izmaksas un kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim. 2. Pieprasījuma apstrādes solis Pieteikuma vērtēšanu veic ar Pašvaldības domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija). Komisija, vērtējot pieteikumu, ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju saistībā ar līdzfinansējuma piešķiršanu. Komisija pārbauda pieteikuma atbilstību noteikumu prasībām, tāmē iekļautās izmaksas un to pamatotību, izvērtē pieteikumu un sagatavo atzinumu Domei lēmuma pieņemšanai. Komisijai ir tiesības samazināt līdzfinansējuma apmēru, ja tāmē iekļautās izmaksas ir nepamatoti augstas. Lēmumu par līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai pieņem Dome. 3. Pakalpojuma saņemšanas solis Pamatojoties uz Domes lēmumu par līdzfinansējuma apmēru sakrālā mantojuma saglabāšanai, ar reliģisko organizāciju tiek noslēgts finansējuma līgums. Pēc līdzfinansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanas, Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudi par izpildīto darbu atbilstību piešķirto līdzekļu apjomam un mērķim.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Kultūras pārvaldes Kultūras projektu vadītāja Madara Lopenova, tel. nr.: 28224343, e-pasts: madara.lopenova@valmierasnovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -