Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Augšdaugavas novada pašvaldība)

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņēmējs var iegūt informāciju par personām, kurām pakalpojuma saņēmēja nekustamajā īpašumā ir spēkā reģistrētā vai deklarētā dzīvesvietas adrese izmantojot elektronisko pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas" portālā www.latvija.lv Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu var klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009117568

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Tabores pagasta pārvalde
  Adrese:
  Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pag., Augšdaugavas nov., LV-5465
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Naujenes apvienības pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Višķu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Kalupes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Maļinovas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., LV-5459
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Skrudalienas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Dubnas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Sventes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473
  Darba laiki:
  Pirmdiena 07:30 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Otrdiena 07:30 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Trešdiena 07:30 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Ceturtdiena 07:30 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Piektdiena 07:30 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ambeļu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Parka iela 6 - 1, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., LV-5438
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Lauceses pagasta pārvalde
  Adrese:
  Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Medumu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Naujenes apvienības pārvalde Biķerniekos
  Adrese:
  Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Kalkūnes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Līksnas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Demenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Vaboles pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Saieta nams", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., LV-5477
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Salienas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5469
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Nīcgales pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov., LV-5463
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  pasts - Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -