Dzīvesvietas deklarēšana (Limbažu novads)

Limbažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 28.06.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klātiene Ja persona vēlas dzīvesvietu deklarēt klātienē un adrese ir Limbažu novada administratīvā teritorijā, tā dodas uz kādu no Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēm vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centru. Lai deklarētu dzīvesvietu, personai jāuzrāda šādi dokumenti: - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte); - dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.); - pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara; - lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). Dzīvesvietu deklarēt var pati persona vai tās likumiskais pārstāvis. Pēc tam, kad šīs ziņas ir pārbaudītas, persona pašvaldības kasē samaksā valsts nodevu (ja šī persona neietilpst to personu lokā, kam šī nodeva nav jāmaksā) un uzrāda apliecinājumu par valsts nodevas nomaksu. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro, ja deklarēšanu veic klātienē. Valsts nodevu nemaksā: - politiski represētās personas; - reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; - invalīdi; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc valsts nodevas apmaksas atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu ievadīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā, tiek veikta personas dzīvesvietas deklarēšana un tiek izsniegta izziņa par personas deklarēšanu norādītajā adrese.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Limbažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114631
  Papildu informācija:
  Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs tālr. 64023003, 28398978

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Skolotāju iela 2, Pāle, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Liepas", Gravas, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 07:30 - 18:00
  Otrdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Trešdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Ceturtdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Piektdiena 07:30 - 16:00

  7:30-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Umurgas pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salacgrīvas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alojas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Jūras iela 13, Aloja, Limbažu nov., LV-4064
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepupes pagasta pakalpojuma sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Mežgravas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Lielā iela 7, Staicele, Limbažu nov., LV-4043
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Vilzēnu pamatskola", Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu nov., LV-4068
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Parka iela 16, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -