Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Limbažu novads)

Limbažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 28.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Pēc dokumentu saņemšanas, izvērtējot lietas apstākļus Limbažu novada Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija izskata iesniegumu un pārbauda personu sniegto ziņu pareizību par tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanā konkrētajā dzīvesvietā. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija paziņo attiecīgajai personai, nosūtot komisijas lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī paziņo personai, kura pieprasījusi deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 1) iesniegums, 2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks, 3) tiesas spriedums, ja anulēšana veicama uz tiesas sprieduma pamata, 4) īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulēšana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš. 2. Pakalpojuma apstrāde Pēc dokumentu saņemšanas, izvērtējot lietas apstākļus Limbažu novada Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija izskata iesniegumu un pārbauda personu sniegto ziņu pareizību par tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanā konkrētajā dzīvesvietā. 3. Pakalpojuma saņemšana Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija paziņo attiecīgajai personai, nosūtot komisijas lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī paziņo personai, kura pieprasījusi deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Šo lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Limbažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114631
  Papildu informācija:
  Limbažu novada Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas priekšsēdētāja Inga Zālīte tālr. 25740501

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Umurgas pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Skolotāju iela 2, Pāle, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu apvienības pārvalde
  Adrese:
  Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 07:30 - 18:00
  Otrdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Trešdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Ceturtdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Piektdiena 07:30 - 16:00

  7:30-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Liepas", Gravas, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepupes pagasta pakalpojuma sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Mežgravas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alojas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Jūras iela 13, Aloja, Limbažu nov., LV-4064
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Lielā iela 7, Staicele, Limbažu nov., LV-4043
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Vilzēnu pamatskola", Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu nov., LV-4068
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Sabiedriskais centrs", Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu nov., LV-4063
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Parka iela 16, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salacgrīvas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Limbažu novada pašvaldība
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -