Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija

Labklājības ministrija

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs".

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, aktualizētu pakalpojuma sniedzēja datus, pārreģistrētu pakalpojumu vai apturētu sociālā pakalpojuma darbību, tā vadītājs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā personas identifikācijas koplietošanas moduļa autentificēšanās iespējas autorizējas ministrijas tiešsaistes e-pakalpojumā ""Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija"" 2. Iesniegumu iesniegšana 1.) Pakalpojuma reģistrēšana Lai reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai" 2.) Pakalpojuma pārreģistrēšana Lai pārreģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai" 3.) Datu aktualizācija Lai aktualizētu datus par sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja datu aktualizēšanu" 4.) Darbības apturēšana Lai apturētu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas apturēšanu" 6.) Darbības atsākšana Lai atjaunotu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas atsākšanu" 7.) Izslēgt no reģistra Lai izslēgtu no reģistra sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra" Valsts nodeva par pakalpojumu netiek iekasēta. 3. Pakalpojuma saņemšana E-pasts: Klients saņem elektroniski parakstītu lēmumu uz norādīto e-pastu. Pasts: Klients saņem parakstītu lēmumu uz norādītu adresi. Klātienē: Klients saņem parakstītu lēmumu Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt Labklājības ministrijas valsts sekretāram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Labklājības ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000022064

Pakalpojumu kanāli: