Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Gulbenes novada pašvaldība)

Gulbenes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam izdod šādos gadījumos: par personas aktuālo deklarēto dzīvesvietu un par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešams: 1. iesniegums; 2. pieprasītāja pase; 3. pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvara. 2. Pakalpojuma apmaksa Informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 EUR. Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: 1. piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro; 2. vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 euro; 3. divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro; 4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 10,00 euro. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa: 1. politiski represētā persona; 2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; 3. persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 4. aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: 1. persona ar invaliditāti; 2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; 3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; 4. persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; 5. trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu. 3. Pakalpojuma saņemšana Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Gulbenes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116327

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Lizuma pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Akācijas", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Līgo pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Jaunstukmaņi", Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Rankas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Krastkalni", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Litenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastnams 1", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Daukstu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Dārza iela 10, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Beļavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Druvienas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Lejasciema pagasta pārvalde
  Adrese:
  Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Galgauskas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastnams", Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
  Adrese:
  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8:00-16:00

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Tirzas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Stradu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Stāmerienas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Vecstāmeriena", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:15, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-16:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Gulbenes novada pašvaldība
  Adrese:
  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -