Laulības reģistrācija (Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)

Gulbenes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Fiziskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā (jebkurā). Latvijas Republikas valsts piederīgie var iesniegt arī LR pārstāvniecībās ārvalstīs. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļu, kurā vēlas slēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar abu iesniedzēju drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Reģistrējot laulību, laulības slēdzēji saņem laulības apliecību. Ja laulību reģistrē ārpus dzimtsarakstu nodaļas, reģistrācijas laikā paraksta protokolu, bet laulības apliecību saņem nākamajā darba dienā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesnieguma par laulības noslēgšanu iesniegšana. Lai iesniegtu laulības iesniegumu; 1) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments- oriģināls, 2)personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja nav ziņu Iedzīvotāju Reģistrā, 3) nepilngadīgai personai, kura vēlas stāties laulībā – vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (oriģināls), 4) ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi – attiecīgas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls). Iesniegumu ir iespējams iesniegt: Dzimtsarakstu nodaļā; LR pārstāvniecībās ārvalstīs; elektroniski (iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). 2. Pakalpojuma apstrāde Tiek veikta sniegto ziņu pārbaude. Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu. Tiek veikta apmaksa. 3. Informācija par pakalpojuma maksu Var apmaksāt: Uz vietas nodaļā, Gulbenes novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu Gulbenes novada pašvaldībai. Norēķinu konti: AS SEB banka Konts -LV03UNLA0050014339919 Kods -UNLALV2X AS Citadele banka Konts- LV41PARX0012592250001 Kods - PARXLV22 AS SWEDBANK Konts -LV52HABA0551026528581 Kods -HABALV22 4. Pakalpojuma saņemšana Tiek veikta laulības reģistrācija, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, laulības apliecības saņemšana. Laulības reģistrēšana tiek veikta Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcu draudzēs.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Gulbenes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116327
  Papildu informācija:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa Telefons: +371 64473254

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:00-13:00, 14:00-16:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00

  Svinīgas laulību, laulību jubileju ceremonijas un kūmu svētki piektdienās no 13.00

  Sestdiena -

  Svinīgas laulību, laulību jubileju ceremonijas un kūmu svētki ceremonijas sestdienās no 12.00 (pēc vienošanās).

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:00-13:00, 14:00-16:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9:00-12:00

  Svinīgas laulību, laulību jubileju ceremonijas un kūmu svētki piektdienās no 13.00

  Sestdiena -

  Svinīgas laulību, laulību jubileju ceremonijas un kūmu svētki ceremonijas sestdienās no 12.00 (pēc vienošanās).

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -